DenkWijzer

DenkWijzer is het studieblad van de ChristenUnie. Het tijdschrift gaat uit van het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging en wordt verspreid over de 5000 donateurs van het WI. Sinds maart 2016 is Martine Vonk hoofdredacteur. Mirjam Kosten is eindredacteur.

Het laatste nummer verscheen in december en had het thema 'Waarden in een verdeeld land'.