Wat is wijsheid?

Christelijke partijen kunnen wel afgeschaft worden. In een seculier politiek klimaat als het onze is christelijke politiek niet meer nodig. Of… toch wel?

In Wat is wijsheid? Toekomst voor christelijke politiek beschrijft auteur Rob Nijhoff de rol van christenen in de Nederlandse politiek en samenleving. Hoe politici optreden, houdt verband met hun identiteit en levensovertuiging; dat geldt voor christelijke politici evenzeer als voor hun niet-christelijke collega’s. Maar de invloed van het christelijk geloof is veel breder dan dat. Nijhoff laat zien hoe het evangelie Europa door de geschiedenis heen heeft verrijkt met een bron van politieke wijsheid. Maar wat betekent dat voor de waarde van christelijke politiek vandaag? Waarom zouden mensen op een christelijke partij stemmen? En heeft christelijke politiek toekomst?

Christenen en politiek

De christelijke politiek is volgens sommigen op haar retour. Vooral het CDA lijdt electoraal verlies. Tegelijkertijd heeft de ChristenUnie de afgelopen jaren veel kans gehad om op regeringsniveau mee te spreken. Hoe staat christenen in de 21ste eeuw tegenover deze ontwikkelingen? Hoe organiseren zij zich als kerk en in de samenleving? Welke rol kan een politieke partij in dat spectrum innemen?

Onze publicaties rondom dit thema:

- Remco van Mulligen en Wouter Beekers, De goede gemeenschap (2018)

- Rob Nijhoff, Wat is wijsheid? (2016)

- Hans Burger, Geert Jan Spijker (red.), Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (2014)

- Rob Nijhoff (red.), Volgers. Zestien christenen die onze wereld hebben veranderd, van Augustinus tot Bono (2012)

- W Huttinga en GJ Spijker (red), Macht en overtuiging. Debat over de fundering van christelijke politiek (2007),

 

Groenlezingen:

- Gabriël Anthonio, De weg naar beneden (2017)

- Gerard de Korte, Een katholieke ChristenUnie (2015)

- Kars Veling, Ankers Los. Toekomst voor christelijke organisaties (2013)

- Egbert Schuurman, Christusbelijders: moed in de politiek (2011)

- André Rouvoet, Macht dienstbaar maken aan gerechtigheid. Over de Christenunie en regeringsverantwoordelijkheid (2009)

- James Kennedy, Verlicht Den Haag of verdacht geloof? Over de politieke grenzen van religie (2008)

- W.G. Rietkerk, Vreemdelingenschap en regeringsdeelname. Of: wat doen pelgrims op het pluche? (2007)

- G.C. den Hertog, Tegen de utopie - het Evangelie (2006)

- G.J. Schutte, Evangeliebelijders gevraagd - toen en nu (2003)