Christelijk-sociaal 2030

In de serie 'Christelijk-sociaal 2030' onderzoekt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid. Zo wordt het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaal-democratisch collectivisme, vruchtbaar gemaakt voor de 21e eeuw.

 • Gezinskapitaal
  De herontdekking van de waarde van familiebanden in deze tijd

  Het gezin is het startpunt van ons leven en het fundament van de samenleving. Maar zal het gezin blijven voortbestaan, nu het aantal relatiebreuken toeneemt en gezinnen steeds harder moeten werken om het hoofd boven water te houden? Wat kan de overheid doen om het goede leven in gezinnen te beschermen? En hoe moet worden omgegaan met de toegenomen diversiteit in gezinnen? 

  Meer informatie

  Gezinskapitaal bestellen

  Download Gezinskapitaal

 • Richting en ruimte
  Naar een betaalbare, leefbare en toekomstbestendige woningmarkt

  Waar vroeger regeringen vielen over de huurprijs of bouwproductie, lijkt wonen vandaag de dag niet zo'n politiek punt meer. Toch hebben grote politieke thema's van onze tijd alles met wonen te maken. Wie aandacht heeft voor de middenklasse, let ook op haar problemen op de woningmarkt. Wie inzet op een participatiesamenleving, besteedt ook aandacht aan een goede woonomgeving. En wie nadenkt over duurzaamheid, vergeet toch zeker niet stil te staan bij de impact van onze keuzes in het wonen op ons energieverbruik. 

  Voor het Wetenschappelijk Instituut schreef Willeke de Jager deze brede bezinning op de woningmarkt. De Jager laat zien hoe het woonbeleid van de overheid uit balans is geraakt en om grote renovatie vraagt. Daartoe geeft ze concrete adviezen aan overheid, markt, woningcorporaties en burgers. 

  Meer informatie

  Richting en ruimte bestellen

  Download Richting en ruimte

 • Veiligheid in verbondenheid
  Een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

  Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurtwachten rond. Is dat een goede ontwikkeling? 

  In dit essay betoogt Ronald van Steden dat het mooi is wanneer burgers in lokale veiligheidsprojecten participeren, maar dat we niet naïef moeten zijn. Burgerparticipatie op het vlak van criminaliteits- en overlastbestrijding kan samengaan met een te grote focus op controle, handhaving en repressie. Dit kan leiden tot discriminatie, uitsluiting en eigenrichting. Meer ruimte voor burgers in lokale veiligheidsprojecten moet worden gekoppeld aan een hechte samenwerking met professionals, zoals wijkagenten en gemeentelijke opbouwwerkers. 

  Meer informatie

  Veiligheid in verbondenheid bestellen

  Download Veiligheid in verbondenheid

 • RijnlandWerkt
  In gesprek met ondernemers

  Het lijkt een feit: Amerikaans denken en doen domineren onze economie. Het bedrijfsleven denkt alleen maar aan geld, snelle winsten en hogere koersen. Werknemers zijn onbeschermd, bedrijven zelf vormen handelswaar. Alles om de aandeelhouder tevreden te houden. Is er een alternatief? 

  In Nederland kennen we het Rijnlands ondernemen. Hierbij wordt recht gedaan aan alle belanghebbenden: werknemer, klant, aandeelhouder. Dat dit model nog steeds werkt, leert niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. In Rijnland Werkt komen dertien ondernemers aan het woord, van bankier tot boer en baggeraar. Al is de realiteit weerbarstig, zij laten zien dat het nog steeds mogelijk is om te ondernemen et het oog op mens en schepping.   Meer informatie

  Rijnland Werkt bestellen

  Download Rijnland Werkt

 • Met opgeheven hoofd
  Naar een bijstand die bijstaat

  Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een 'basisinkomen' te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten? 

  Meer informatie

  Met opgehevenhoofd bestellen

  Download Met opgeheven hoofd

 • Coöperatief kapitalisme
  Werk, geld en groei in christelijk-sociaal perspectief

  De economie klimt weer uit het dal. Maar waar bewegen we naartoe? Wordt iedereen in de toekomst zzp'er? Zulen financiele markten nog invloedrijker worden? Kunnen we nog terug naar de groeicijfers van voor de crisis? 

  Meer informatie

  Coöperatief kapitalisme bestellen

  Download Coöperatief kapitalisme

 • De school van de burger
  Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving

  Mag de overheid bepalen hoe scholen pesten moeten aanpakken? Bevordert nadruk op cijfers en toetsen de kwaliteit van het onderwijs? Welke ruimte heeft geloof op scholen in een seculariserend Nederland? 
  In 2017 staan we stil bij een eeuw onderwijsvrijheid. Maar valt er veel te vieren? De overheid bemoeit zich vergaand met scholen, docenten hebben weinig bewegingsruimte en ouders zijn op afstand gezet. 

  Meer informatie

  De school van de burger bestellen

  Download De school van de burger

 • Coöperatiemaatschappij
  Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw

  Is het einde van de verzorgingsstaat nabij? Is het tijd voor minder overheid en meer samenleving? In de verhitte discussies over dit thema pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een overheid en samenleving die elkaar niet uitbuiten, maar aanvullen. 

  Meer informatie

  Cooperatiemaatschappij bestellen

  Download Cooperatiemaatschappij

 • Achter de schutting
  Kansen na de decentralisaties

  Gaan kinderen in de toekomst een grotere rol spelen in de zorg voor hun ouders? Is 'eigen kracht' het nieuwe sleutelwoord in de jeugdzorg? Welke ondersteuning krijgen mensen met een arbeidsbeperking nog in de toekomst? Er bestaat veel debat over de 'drie decentralisaties' en de veranderingen die er afkomen op gemeenten en burgers. Volgens critici is Den Haag haar verantwoordelijkheden over de schutting aan het gooien. Maar 'achter de schutting'  liggen volgens de auteurs van dit boek ook veel kansen.

  Meer informatie

  Achter de schutting bestellen

  Download Achter de schutting

 • Zorg met een hart

  Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patienten?

  Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

  Meer informatie

  Zorg met een hart bestellen

  Download Zorg met een hart