Christelijk-sociaal 2030

In de serie 'Christelijk-sociaal 2030' onderzoekt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid. Zo wordt het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaal-democratisch collectivisme, vruchtbaar gemaakt voor de 21e eeuw.

 • Met opgeheven hoofd
  Naar een bijstand die bijstaat

  Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een 'basisinkomen' te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten? 

  Meer informatie

  Met opgehevenhoofd bestellen

  Download Met opgeheven hoofd

 • Cooperatief kapitalisme
  Werk, geld en groei in christelijk-sociaal perspectief

  De economie klimt weer uit het dal. Maar waar bewegen we naartoe? Wordt iedereen in de toekomst zzp'er? Zulen financiele markten nog invloedrijker worden? Kunnen we nog terug naar de groeicijfers van voor de crisis? 

  Meer informatie

  Cooperatief kapitalisme bestellen

  Download Cooperatief kapitalisme

 • De school van de burger
  Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving

  Mag de overheid bepalen hoe scholen pesten moeten aanpakken? Bevordert nadruk op cijfers en toetsen de kwaliteit van het onderwijs? Welke ruimte heeft geloof op scholen in een seculariserend Nederland? 
  In 2017 staan we stil bij een eeuw onderwijsvrijheid. Maar valt er veel te vieren? De overheid bemoeit zich vergaand met scholen, docenten hebben weinig bewegingsruimte en ouders zijn op afstand gezet. 

  Meer informatie

  De school van de burger bestellen

  Download De school van de burger

 • Cooperatiemaatschappij
  Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw

  Is het einde van de verzorgingsstaat nabij? Is het tijd voor minder overheid en meer samenleving? In de verhitte discussies over dit thema pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een overheid en samenleving die elkaar niet uitbuiten, maar aanvullen. 

  Meer informatie

  Cooperatiemaatschappij bestellen

  Download Cooperatiemaatschappij

 • Achter de schutting
  Kansen na de decentralisaties

  Gaan kinderen in de toekomst een grotere rol spelen in de zorg voor hun ouders? Is 'eigen kracht' het nieuwe sleutelwoord in de jeugdzorg? Welke ondersteuning krijgen mensen met een arbeidsbeperking nog in de toekomst? Er bestaat veel debat over de 'drie decentralisaties' en de veranderingen die er afkomen op gemeenten en burgers. Volgens critici is Den Haag haar verantwoordelijkheden over de schutting aan het gooien. Maar 'achter de schutting'  liggen volgens de auteurs van dit boek ook veel kansen.

  Meer informatie

  Achter de schutting bestellen

  Download Achter de schutting

 • Zorg met een hart

  Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patienten?

  Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

  Meer informatie

  Zorg met een hart bestellen

  Download Zorg met een hart

 • Rijnland Werkt
  In gesprek met ondernemers

  Het lijkt een feit: Amerikaans denken en doen domineren onze economie. Het bedrijfsleven denkt alleen maar aan geld, snelle winsten en hogere koersen. Werknemers zijn onbeschermd, bedrijven zelf vormen handelswaar. Alles om de aandeelhouder tevreden te houden. Is er een alternatief? 

  In Nederland kennen we het Rijnlands ondernemen. Hierbij wordt recht gedaan aan alle belanghebbenden: werknemer, klant, aandeelhouder. Dat dit model nog steeds werkt, leert niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. In Rijnland Werkt komen dertien ondernemers aan het woord, van bankier tot boer en baggeraar. Al is de realiteit weerbarstig, zij laten zien dat het nog steeds mogelijk is om te ondernemen et het oog op mens en schepping.   Meer informatie

  Rijnland Werkt bestellen

  Download Rijnland Werkt