Wouter Beekers

Dr. Wouter Beekers (1979) is sinds februari 2013 directeur van het WI. Hij is historicus en woont in Rotterdam. Voorheen was hij adjunct-directeur van het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij coördineerde een onderzoeksproject naar christelijk-sociale maatschappelijke organisaties. Zelf deed hij onderzoek naar de sociale woningbouw en promoveerde op het proefschrift Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland (uitgeverij Boom). Voor het WI werkt hij aan een nieuwe christelijk-sociale visie op de verhouding tussen de staat, markt en maatschappij.

Hij is contactpersoon bij de thema's: Dienstbare samenleving & Ethiek


Nieuws

Opleiding Waardenvolle inbreng in oktober van start

akz-header-opleidingendinsdag 12 augustus 2014 11:20 Het Wetenschappelijk Instituut en AKZ+ slaan nogmaals de handen ineen om een serie colleges neer te zetten die politiek en theologie combineren. Tijdens de komende cursus gaan we terug naar de waarden achter standpunten van de christelijke politicus. De cursus start op 7 oktober. lees verder

WI-directeuren ChristenUnie, Groenlinks en VVD bij TROS Kamerbreed

Wouter-Beekers-foto Anne Paul Roukema_1571donderdag 24 juli 2014 13:00 Op zaterdag 19 juli was WI-directeur Wouter Beekers, samen met Patrick Blom (Groenlinks) en Paul van Schie (VVD), te gast bij TROS Kamer. lees verder

'Israëlpolitiek uit balans' (opinie ND)

wouterdonderdag 19 juni 2014 08:32 Volksvertegenwoordigers van de CU en SGP leggen de verbondenheid met Israël vaak wel heel exclusief uit. Er zou, vanuit de kern van het evangelie, meer aandacht moeten zijn voor de slachtoffers onder de Palestijnen, aldus WI-directeur Wouter Beekers in het ND. lees verder

Asielzoekers zijn ook onsterfelijk (opiniestuk RD)

704386_382479321838842_1283488375_omaandag 03 maart 2014 12:30 Asielzoekers moeten we niet allereerst bezien als onwettig, maar als mensen die net als wijzelf bestemd zijn voor de eeuwigheid, aldus Wouter Beekers. lees verder

De participatiesamenleving draait om liefde (opiniestuk Trouw n.a.v. 'Achter de Schutting')

decentralisaties_topbannervrijdag 13 december 2013 17:20 De ‘participatiesamenleving’ is uitgeroepen tot het woord van het jaar. Op initiatief van de ChristenUnie zullen Tweede Kamer en kabinet begin volgend jaar debatteren over de betekenis van dit begrip. De herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk biedt aanknopingspunten. Een van de eerste oefeningen voor een grondwet, de staatsregeling uit 1798, hield alle Nederlandse burgers voor: ‘Doe aan anderen, ten allen tijde, zoo veel goeds, als gij, in gelijke omstandigheden, van hun zoudt wenschen te ontvangen.’ Naastenliefde, daarover zou het in het debat over de participatiesamenleving vandaag de dag wat meer mogen gaan. lees verder

ChristenUnie wijst polariserend populisme af (artikel De Linker Wang)

islamdonderdag 05 december 2013 13:00 ‘Groeit de islamofobie ten koste van accent op godsdienstvrijheid?’ Onder deze dreigende kop berichtte het oktobernummer van De Linker Wang over de koers van de ChristenUnie. Het stuk is een mooie aanleiding om het debat over geloofsvrijheid te blijven voeren. lees verder

Blij met het luide debat over de participatiesamenleving (opinie)

woutervierkantmaandag 02 december 2013 10:16 De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam in een
participatiesamenleving. Dit tot argwaan van verschillende wetenschappers
en opiniemakers. Met regelmaat hoor ik verzuchten: die
participatiesamenleving is een ‘stille ideologie’. Oei, bevind ik mij dan onder
de ‘stille aanhangers’? lees verder

Corporaties weer terug naar de samenleving (opinie socialevraagstukken.nl)

wouterwoensdag 28 augustus 2013 12:48 Het beleggingsdebacle van de Rotterdamse corporatie Vestia was aanleiding voor een parlementaire enquête, die begin 2014 met de openbare verhoren zal beginnen. Het is te hopen dat die een uitweg uit de crisis dichterbij zal brengen. Maar Wouter Beekers is daarover nog niet optimistisch. lees verder

Wouter Beekers te gast bij Casa Luna (Radio 1)

casalunawoensdag 10 juli 2013 12:19 In de nacht van dinsdag 9 juli op woensdag 10 juli was WI-directeur Wouter Beekers te gast bij Wilfred Scholten in het radioprogramma 'Casa Luna'. In twee uur tijd spraken ze o.a. over de ... lees verder

Onderschat de bijdrage van sociale media aan de democratie niet (Opiniestuk socialevraagstukken.nl)

wouterzaterdag 06 juli 2013 14:52 Onlangs kreeg de liberale Teldersstichting de wind van voren, omdat ze in een rapport haar scepsis had geuit over politiek en sociale media. Medewerker Mark van de Velde verdedigde zich. Maar ... lees verder