Zorgcongres - 11 januari 2014

Nederland kent uitstekende gezondheidszorg. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan: ons land heeft relatief gezien het duurste stelsel ter wereld. En de kosten blijven stijgen. Hoe voorkomen we dat onze zorg onbetaalbaar wordt en de zorg verschraalt? Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit op peil blijft als gemeenten en burgers meer zullen moeten doen met minder geld?

Over deze vragen ging het Zorgcongres van 11 januari 2014. Naast enkele lezingen was veel tijd ingeruimd voor workshops over jeugdzorg, Wmo, preventie, etc.

Achtergrond van het congres was het verschijnen van twee publicaties in de serie Christelijk-sociaal 2030. Zorg met een hart gaat over de landelijke gezondheidszorg, en Achter de Schutting gaat over de decentralisaties: de verschuiving van zorgtaken naar gemeenten en burgers. Beide publicaties doen voorstellen om de zorg toekomstbestendig te maken.

Programma

Lezingen:

Maarten Verkerk (Bestuursvoorzitter VitaValley en co-auteur van Zorg met een hart):
'Christelijk-sociaal: radicaal kiezen voor de burger in gezondheid en ziekte'
Reactie van André Rouvoet (Voorzitter ZN)

Andries Baart (bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg en geestelijk vader van de presentietheorie):
'Hoe kunnen lokale overheden de 'echt kwetsbaren' beschermen?'
Reactie van Carla Dik-Faber          Workshops thema 'gezondheidszorg'

Preventie
De ChristenUnie zet stevig in op preventie en een gezonde levensstijl, terecht? Hoever mag dat gaan? Wat mag de overheid sturen en waar ligt de eigen verantwoordelijkheid? (o.l.v. Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie)

Rol van de zorgverzekeraar: duivels dilemma of reddende engel? 
Welk beeld hebben we van de zorgverzekeraar? is dit beeld terecht? Hoe zit het met de politiek?  Hoe kan het dat de beeldvorming rond zorgverzekeraars zo gekanteld is in de afgelopen jaren? Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens deze interactieve deelsessie (o.l.v. Abwin Luteijn, manager bij Pro Life Zorgverzekeringen)

Overbehandeling
Patiënten worden steeds langer doorbehandeld. Zouden artsen, vooral specialisten, niet eerlijker moeten zijn over de kansen van een behandeling en open moeten spreken over het sterven? (o.l.v. Stef Groenewoud, universitair onderzoeker en co-auteur van Zorg met een hart en het opinieartikel 'Stoppen met behandelen soms beter' (RD))

De herontdekking van de huisarts
Huisartsen worden steeds belangrijker. Ze moeten de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk helpen voorkomen, onder meer omdat dat veel duurder is. Hoe ziet de huisartsenpraktijk van de toekomst eruit? En kan een huisarts vanuit levensbeschouwelijke overtuiging ook 'nee' blijven zeggen tegen euthanasie? (o.l.v. Esmé Wiegman, regiomanager LHV en voormalig lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie)

          Workshops thema 'decentralisaties'

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Welke zorgplicht hebben burgers in een participatiesamenleving? Wat vraagt deze nieuwe werkelijkheid van raadsleden, wethouders en lokale ambtenaren? (o.l.v. Bernadette van den Berg, beleidsadviseur Bestuurdersvereniging ChristenUnie)

Jeugdzorg 
Er is maar een kleine groep jongeren waar ‘zorg’ voor nodig is. De rest heeft vooral behoefte aan mensen die in hem of haar geloven. Zo nu en dan eens flink op je gezicht gaan is een kans om te leren en geen risico voor de maatschappij. Wat is hier de taak van gemeenten? (o.l.v. Marjan Haak, maatschappelijk bestuurder en voormalig Gedeputeerde van de ChristenUnie)

Arbeidsgehandicapten
Omdat er veel wordt bezuinigd op re-integratie en er bij de meeste gemeenten grote tekorten zijn op de sociale werkvoorziening, lopen veel arbeidsgehandicapten het risico dat zij achter de geraniums worden gezet. Ook werkgevers ontvangen hen niet met open armen, onder meer omdat er voldoende aanbod is van andere werkzoekenden, ook uit Oost-Europa. Hoe moet dit verder? (o.l.v. Simone Kennedy, fractievoorzitter ChristenUnie Amersfoort)

Samenwerking: Gelijkwaardig maar niet gelijkaardig
Een vooronderzoek naar samenwerking tussen christelijke zorg en kerkelijke gemeenten ten behoeve van de gelovige GGZ-client. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers Erik de Vos en Anne Jan Kok, in samenwerking met Transmissie en de Universiteit van Tilburg.