Wouter Beekers

Dr. Wouter Beekers (1979) is sinds februari 2013 directeur van het WI. Hij is historicus en woont in Rotterdam. Voorheen was hij adjunct-directeur van het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij coördineerde een onderzoeksproject naar christelijk-sociale maatschappelijke organisaties. Zelf deed hij onderzoek naar de sociale woningbouw en promoveerde op het proefschrift Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland (uitgeverij Boom). Voor het WI werkt hij aan een nieuwe christelijk-sociale visie op de verhouding tussen de staat, markt en maatschappij.

Stuur een e-mail

Nieuws

'Katholiek-sociaal denken is een verrijking voor de ChristenUnie' - interview in VolZin

Wouter Beekersvrijdag 07 september 2018 15:09 Op 1 juni presenteerde het Wetenschappelijk Instituut het boek De goede gemeenschap, waarmee het de katholieke denktraditie voor de ChristenUnie toegankelijk maakte. 'Een verrijking voor onze ... lees verder

Regenbooggezinnen zijn ook gezinnen, maar wees ook zuinig op het traditionele gezin

Wouter 2017woensdag 23 mei 2018 13:30 Elke vier weken schrijft WI-directeur Wouter Beekers een column voor de Trouw-rubriek 'Politiek forum'. Deze week schrijft hij over regenbooggezinnen en pluriformiteit. 'Laat ook verschillende overtuigingen maar zichtbaar worden.' lees verder

Red het referendum - column 'Groen'

Wouter 2017vrijdag 16 februari 2018 08:49 Zouden juist christenpolitici niet begrip moeten hebben voor de eigenaardige manieren waarop ‘de gewone man’ soms
aan de politiek deelneemt? Deden hun 'kleine luyden' van weleer niet anders? Die vraagt stelt Wouter Beekers in zijn column voor 'Groen'. lees verder

ChristenUnie is niet los van geloof verkrijgbaar - opinie ND

Wouter 2017woensdag 04 oktober 2017 08:00 De ChristenUnie kan zich beter niet meer als 'christelijk' afficheren, aldus theoloog Rikko Voorberg. WI-directeur Wouter Beekers reageert: 'de ChristenUnie is niet los van geloof verkrijgbaar'. lees verder

Doe niet lacherig over nationale trouw - opinie NRC

Wouter 2017vrijdag 18 augustus 2017 11:42 "Ik luister niet naar jou, want jij bent een Nederlander.” Zo reageerde een Turkse jongen toen Wouter Beekers hem vroeg de beker cola op te ruimen die de jongen had neergegooid. Conservatieven zullen op een dergelijke uitspraak een andere reactie hebben dan progressieven, elk vanuit hun overtuigingen. Maar van elkaars overtuigingen kunnen zij veel leren, betoogt Beekers. Over nationale trouw, bijvoorbeeld. lees verder

Gastvrij zijn betekent ook grenzen trekken

Wouter 2017zaterdag 24 juni 2017 08:00 Politieke partijen zijn aan het schuiven in het vluchtelingenvraagstuk: van de verplichtende mensenrechten-ethiek naar het balanceren tussen het welzijn van de vreemdeling en die van de eigen bevolking. In de ethiek wordt nog een lijn onderscheiden: de deugd. Wie in het vluchtelingenvraagstuk op zoek gaat naar de deugd kan om één woord niet heen: gastvrijheid. Een begrip dat ook grenzen aangeeft, zegt Wouter Beekers. lees verder

Mini-symposium 'Nieuwe wegen binnen de democratie'

donderdag 01 juni 2017 19:30 De fractie van de ChristenUnie Bodegraven Reeuwijk organiseert een mini-symposium over ontwikkelingen naar een coöperatieve samenleving. Er is veel in beweging op bestuurlijk terrein. ... lees verder

1 juni: Minisymposium 'Nieuwe wegen binnen de democratie'

Wouter Beekersmaandag 29 mei 2017 10:55 De fractie van de ChristenUnie Bodegraven Reeuwijk organiseert op donderdag 1 juni een mini-symposium over ontwikkelingen naar een coöperatieve samenleving. Er wordt meer initiatief gelegd bij burgers. Waarom is dat, en is dat wel terecht? Sprekers zijn WI-directeur Wouter Beekers en Johan de Jager, organisatiecoach en gemeentesecretaris gemeente Bodegraven Reeuwijk.  lees verder

Verbod godsdienstlessen staat haaks op scheiding van kerk en staat - opinie Parool

Wouter Beekersdonderdag 11 mei 2017 11:30 In Amsterdam mag er voortaan geen gemeenschapsgeld meer naar godsdienstlessen. Dat druist namelijk tegen de scheiding van kerk en staat, vindt de raad. Maar met dat principe is het Amsterdamse verbod eerder in tegenspraak, betoogt Wouter Beekers. lees verder

Tijd voor een renovatie van het woonbeleid

Willeke de Jager - Meindertsmadinsdag 28 maart 2017 09:00 In een nieuw kabinet komt er geen minister van wonen, als het aan Stef Blok ligt: ‘het woonbeleid is klaar’. Was het maar, stellen Wouter Beekers en Willeke de Jager: het is tijd voor een ingrijpende renovatie van het woonbeleid. lees verder