Wouter Beekers

Wouter Beekers - directeur & onderzoeker

'Het geeft mij veel voldoening om in verdiepende gesprekken en debat iets van Gods veelkleurigheid te vinden.'

Wouter Beekers

'"Geen enkel beperkt schepsel kan ooit de onbeperkte grootheid van God weerspiegelen", schreef Thomas van Aquino ooit. Juist in de veelkleurigheid van de schepping wordt de grootheid van de Schepper zichtbaar. Het geeft mij veel voldoening om in verdiepende gesprekken en debat iets van die veelkleurigheid te vinden.'

Wouter Beekers
Dr. Wouter Beekers (1979) is sinds februari 2013 directeur van het WI. Hij is historicus en woont in Rotterdam. Voorheen was hij adjunct-directeur van het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij coördineerde een onderzoeksproject naar christelijk-sociale maatschappelijke organisaties. Zelf deed hij onderzoek naar de sociale woningbouw en promoveerde met het proefschrift Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland (uitgeverij Boom). 
Voor het WI schreef hij samen met Robert van Putten het boek Coöperatiemaatschappij en was hij co-redacteur van het boek De goede gemeenschap.

werkdagen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

e-mail:
wouterbeekers@christenunie.nl

telefoonnummer:
+31 (0)33 422 69 69

Twitter:
@wouterbeekers

Artikelen van Wouter Beekers

 1. Long Lockdown Syndrome

  14 september 2021 om 15:44 by Wouter Beekers

  Een jaar geleden verloor ik mijn oom Max aan de gevolgen van Covid. Max was echtgenoot, vader en gerenommeerd psycholoog. Drie jaar voor zijn dood brachten wij een hele dag door in zijn woonplaats Maastricht. We spraken over de littekens die het leven kan achterlaten, maar ook over de kracht die we juist daarin kunnen vinden. Dat gesprek was voor mij van grote betekenis, ook de omhelzing die erop volgde. Max stierf op 11 april 2020, op 73-jarige leeftijd. Vanwege de beperkingen aan groepsgrootte heb ik zijn begrafenis niet kunnen bijwonen. Ik huil opnieuw als ik die zin opschrijf.

  Lees verder

 2. Er is altijd een keuze

  21 maart 2021 om 09:00 by Wouter Beekers

  Beekers - altijd een keuze

  “We hebben geen keuze.” Met deze zin sprak onze minister-president ons herhaaldelijk aan op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is goed als ’s lands leider in crisistijden een gevoel van urgentie weet te verwoorden. Toch zit ik met een tamelijk principieel probleem. De uitspraak ‘we hebben geen keuze’ staat namelijk toch wel haaks op het idee van democratie.

  Lees verder

 3. Olifant in de kamer

  21 december 2020 om 09:00 by Wouter Beekers

  Column Beekers.jpeg

  Waar visie ontbreekt, gaat een volk ten gronde. De vertalingen verschillen wat, maar zo ongeveer houdt Salomo het ons voor in zijn Spreukenboek. Onze eigen staatsman Mark Rutte heeft wat minder op met dat idee van visie. Een visie is wat hem betreft de olifant in de kamer die het zicht belemmert. Die dus – als we even verder redeneren – maar beter door de dierenbescherming kan worden gesedeerd en opgesloten. Toch lijken hij en anderen nu toch wel een beetje bezig met visie: visie op hoe we corona onder controle krijgen en houden en visie op de lessen uit de ingrijpende periode die achter ons ligt.

  Lees verder

 4. Blijf gezond

  29 juli 2020 om 16:43 by Wouter Beekers

  gezond ziek griep corona

  Stilgezet zijn we bij onze kwetsbaarheid. En daarbij paste een nieuwe groet: ‘blijf gezond!’ Een bijzonder hartelijke wens, die moeten we er misschien maar inhouden. Of toch niet eigenlijk? Dat opzwepende ‘blijf!’ daar zit ik namelijk een beetje mee. Sommigen verklaren het virus zelfs officieel de oorlog. En dat past ook wel bij onze tijd. We zeggen tegen elkaar ‘geef kanker geen kans’. We complimenteren elkaar als we niet ‘opgeven te vechten’ of een ziekte ‘overwonnen’ hebben.

  Lees verder

 5. De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen: welke?

  9 mei 2020 om 12:00 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  ‘Blijf gezond!’ De strijdkreet van deze dagen is krachtig, maar ook wel kwetsbaar. Want een mensenleven is kwetsbaar. Onze werkelijkheid is ‘gebroken’, zeggen gelovigen wel. Als er een kernbegrip is uit de christelijk-politieke traditie dat we niet moeten vergeten in deze crisis is het dat woord: gebrokenheid. We zijn geen goden, maar leven in de schaduw van de Schepper. Om het seculier uit te drukken: we zijn gewoonweg begrensde en beperkte wezens. Dat besef is vaak ver weg, ook in deze coronacrisis. Het paradijs van een leven in dankbare afhankelijkheid geven we snel op voor de appel van zelfbeschikking.

  Lees verder

 6. Haastig luisteren

  23 maart 2020 om 12:00 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  Jakobus maakt op mij altijd indruk, als de apostel van het actieve geloof. Maar voor de daden van de tong is Jacobus nogal beducht. Hij vergelijkt dit kleine orgaan met een roer dat een reusachtig schip in hevige wind richting kan geven. Met een kleine vlam die een enorme bosbrand kan veroorzaken. Daaromwaarschuwt Jakobus: wees traag in het spreken, en haast u te luisteren.

  Lees verder

 7. Nieuw nationalisme verdient een nieuw antwoord

  6 maart 2020 om 12:00 by Wouter Beekers

  Wouter Beekers

  Een interview in het NRC roept veel reacties op...

  Lees verder

Neem contact op

met Wouter Beekers

Wouter Beekers