Wouter Beekers

Wouter Beekers - directeur & onderzoeker

'Het geeft mij veel voldoening om in verdiepende gesprekken en debat iets van Gods veelkleurigheid te vinden.'

Wouter Beekers

Dr. Wouter Beekers (1979) is sinds februari 2013 directeur van het WI. Hij is historicus en woont in Rotterdam. Voorheen was hij adjunct-directeur van het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij coördineerde een onderzoeksproject naar christelijk-sociale maatschappelijke organisaties. Zelf deed hij onderzoek naar de sociale woningbouw en promoveerde op het proefschrift Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland (uitgeverij Boom). 
Voor het WI schreef hij samen met Robert van Putten het boek Coöperatiemaatschappij en was hij co-redacteur van het boek De goede gemeenschap.

werkdagen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

thema's:
- dienstbare samenleving
- ethiek
- participatiesamenleving
- katholiek-sociaal denken
- wonen

e-mail:
wouterbeekers@christenunie.nl

telefoonnummer:
+31 (0)33 422 69 69

Twitter:
@wouterbeekers

Artikelen van Wouter Beekers

 1. De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen: welke?

  9 mei 2020 om 12:00

  ‘Blijf gezond!’ De strijdkreet van deze dagen is krachtig, maar ook wel kwetsbaar. Want een mensenleven is kwetsbaar. Onze werkelijkheid is ‘gebroken’, zeggen gelovigen wel. Als er een kernbegrip is uit de christelijk-politieke traditie dat we niet moeten vergeten in deze crisis is het dat woord: gebrokenheid. We zijn geen goden, maar leven in de schaduw van de Schepper. Om het seculier uit te drukken: we zijn gewoonweg begrensde en beperkte wezens. Dat besef is vaak ver weg, ook in deze coronacrisis. Het paradijs van een leven in dankbare afhankelijkheid geven we snel op voor de appel van zelfbeschikking.

  Lees meer over "De crisisaanpak vraagt om politieke beginselen: welke?"

 2. Nieuw nationalisme verdient een nieuw antwoord

  6 maart 2020 om 12:00

  Een interview in het NRC roept veel reacties op...

  Lees meer over "Nieuw nationalisme verdient een nieuw antwoord"

 3. 'Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist'

  5 juni 2019 om 10:37

  'We moeten ons niet laten meeslepen in ‘een wereldbeeld van strijd’. Dat is levensgevaarlijk.' Deze hartekreet werd door het Nederlands Dagblad op 3 juni overgenomen. Maar in zijn strijd voor de rechtsstaat verliest Stefan Paas zich in eenzijdigheid, betoogt WI-directeur Wouter Beekers. 'Daarmee voedt hij het conflict waar hij zelf niet aan wil.'

  Lees meer over "'Zo voedt de Theoloog des Vaderlands het strijdmodel juist'"

 4. Red het referendum - column 'Groen'

  16 februari 2018 om 12:00

  Zouden juist christenpolitici niet begrip moeten hebben voor de eigenaardige manieren waarop ‘de gewone man’ soms
  aan de politiek deelneemt? Deden hun 'kleine luyden' van weleer niet anders? Die vraagt stelt Wouter Beekers in zijn column voor 'Groen'.

  Lees meer over "Red het referendum - column 'Groen'"

 5. ChristenUnie is niet los van geloof verkrijgbaar - opinie ND

  4 oktober 2017 om 12:00

  De ChristenUnie kan zich beter niet meer als 'christelijk' afficheren, aldus theoloog Rikko Voorberg. WI-directeur Wouter Beekers reageert: 'de ChristenUnie is niet los van geloof verkrijgbaar'.

  Lees meer over "ChristenUnie is niet los van geloof verkrijgbaar - opinie ND"

 6. Doe niet lacherig over nationale trouw - opinie NRC

  18 augustus 2017 om 12:00

  "Ik luister niet naar jou, want jij bent een Nederlander.” Zo reageerde een Turkse jongen toen Wouter Beekers hem vroeg de beker cola op te ruimen die de jongen had neergegooid. Conservatieven zullen op een dergelijke uitspraak een andere reactie hebben dan progressieven, elk vanuit hun overtuigingen. Maar van elkaars overtuigingen kunnen zij veel leren, betoogt Beekers. Over nationale trouw, bijvoorbeeld.

  Lees meer over "Doe niet lacherig over nationale trouw - opinie NRC"

 7. Verbod godsdienstlessen staat haaks op scheiding van kerk en staat - opinie Parool

  11 mei 2017 om 12:00

  In Amsterdam mag er voortaan geen gemeenschapsgeld meer naar godsdienstlessen. Dat druist namelijk tegen de scheiding van kerk en staat, vindt de raad. Maar met dat principe is het Amsterdamse verbod eerder in tegenspraak, betoogt Wouter Beekers.

  Lees meer over "Verbod godsdienstlessen staat haaks op scheiding van kerk en staat - opinie Parool"

Neem contact op met Wouter Beekers

voor meer informatie of het aanvragen van een lezing

Wouter Beekers