Wooncafé

Wonen gaat over veel meer dan gebouwen. In de ruimtelijke ordening en bouw, in verhuur en leefbaarheidsbeleid worden keuzes gemaakt met gevolgen voor mensen en de samenleving. Wijken die er misschien nog aardig uit zien op het moment van oplevering, kunnen binnen enkele decennia veranderen in achterstandswijken. Hoe werken we aan een woningmarkt die de samenleving ondersteunt? Hoe bouwen we aan steden waarin de verschillen tussen wijken niet toe-, maar afnemen? Hoe bouwen we aan een stad met toekomst voor onze kinderen? 

Die vragen staan centraal in het Wooncafé, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in samenwerking met de afdelingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Het Wooncafé vindt plaats op donderdagmiddag 22 februari in de Urban Farmers aan de Televisiestraat in Den Haag. 

Welkom door...

  • Bettelies Westerbeek, pastor en kerkpionier in Moerwijk. 

Pitches uit het werkveld van...

  • Piet Adema, voorzitter NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers en voorzitter van de ChristenUnie. 

  • Jaap Kleijwegt, voorzitter van de Raad van Toezicht van woningcorporatie Rochdale (Amsterdam)

  • Walter de Vries, planoloog bij Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Debaters

  • Pieter Grinwis is gemeenteraadslid en lijsttrekker ChristenUnie SGP Den Haag, en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie

  • Maarten van Ooijen is gemeenteraadslid en lijsttrekker voor de ChristenUnie Utrecht

Aanmelden Wooncafé

Aanmelding
Blijf op de hoogte van congressen en publicaties