Willeke de Jager

Willeke de Jager-Meindertsma (1981) is projectonderzoeker wonen bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In die functie analyseert zij de huidige woningmarkt en schrijft ze een woonvisie vanuit christelijk-sociaal perspectief.
Haar achtergrond ligt in de ontwikkelingsamenwerking, voornamelijk als beleidsmedewerker bij ZOA. Ook deed zij onderzoek voor de ChristenUnie-fractie, onder meer naar volkshuisvesting.