KC 15 Bio-energie, natuurlijk beter?

Product
Voorbeeld
KC 15 Bio-energie, natuurlijk beter?
Rob Nijhoff en Henk van den Berg (red.)
Amersfoort, 17 april 2009

Dit boekje is helaas uitverkocht. Daarom kunt u de publicatie hier downloaden (PDF).

Buit bio-energie uit, breng het energieverbruik werkelijk terug en stimuleer alternatieve energievoorzieningen. Dat zijn aanbevelingen die het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie doet in de publicatie Bio-energie. Natuurlijk beter? De auteurs leveren een bijdrage aan het belangrijke debat over energieverslaving en energiebronnen. Olie raakt een keer op en Rusland speelt met zijn gaskraan. Duurzame alternatieven zijn daarom broodnodig.

"Nederland kan veel meer werk maken van bio-energie", aldus prof.dr.ir. Henk van den Berg, redacteur van het Kort Commentaar. "Behalve gewassen leveren landbouw, industrie en huishoudens grote reststromen die bruikbaar zijn voor energiewinning. Maar er moet een veel sterker besef van urgentie komen voor energiebesparing en het zoeken naar duurzame alternatieve energiebronnen. Op het gebied van zon-, wind-, en ook bio-energie bevindt Nederland zich in de achterhoede van Europa. Met dit kabinet zou daar echt verandering in moeten komen."


De auteurs stellen verder voor een landelijke Energie Commissie in te stellen die de overheid adviseert bij vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld nieuwe installaties om bio-energie op te wekken. Daarnaast presenteren zij een criteriumkader om vormen van bio-energie af te wegen. Dit criteriumkader gaat uit van fundamentele waarden als rechtvaardigheid en rentmeesterschap.

Na verkenning van verschillende scenario's moedigen de auteurs het kabinet aan zelf initiatief te nemen en verdere ontwikkeling niet alleen aan de markt over te laten. Het Kort Commentaar heeft concrete aanbevelingen voor iedere bestuurslaag, van Europa tot de lokale gemeente.

€ 7,50