KC5 Een blad voor de mond

Product
Voorbeeld
KC5 Een blad voor de mond
Geert Jan Spijker
December 2002, 62 p.

Van oudsher is de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht van iedere Nederlander. Dit neemt niet weg dat dit recht zijn beperkingen heeft. Het discriminatieverbod kan een dergelijke beperking opleveren. Waar echter in specifieke gevallen de grens moet liggen is niet duidelijk, zeker niet als mensen (zeggen te) handelen vanuit een bepaalde levensovertuiging. In deze studie wordt nagedacht over de vraag hoe drie fundamentele rechten - op een vrije meningsuiting, om niet gediscrimineerd te worden en om te leven overeenkomstig een geloofsovertuiging - zich tot elkaar verhouden.

€ 2,50