Dienstbare Overheid

Product
Voorbeeld
Dienstbare Overheid
Roel Kuiper

Geloof en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De publieke samenleving is geen neutraal terrein en christelijke politiek probeert het goede te zoeken voor die samenleving in dienstbaarheid aan God. De Bijbel laat zien dat God overheden heeft gewild om recht en gerechtigheid onder de mensen te handhaven en de samenleving te leiden op de weg naar shalom.

Dit boek - dat een vervolg is op de publicatie Dienstbare samenleving - verwoordt de overheidsvisie van de ChristenUnie.

€ 11,50