Groen van Prinsterlezing 2010: Crisistijd

Product
Voorbeeld
Groen van Prinsterlezing 2010: Crisistijd
Prof. dr. Bob Goudzwaard
Amersfoort, juni 2010

Ondertitel: Naar een andere waardering van markt en overheid

Het is crisis. De economie heeft flinke klappen gekregen. Na het socialisme heeft nu ook het liberalisme zijn eenzijdigheid bewezen. Socialisme streeft via de staat een gelijkheidsideaal na, liberalisme via de markt een vrijheidsideaal. Waarom bleken beiden tot verharding te leiden? En waarom zou de christelijk-politieke traditie, waarop Groen van Prinsterer zijn stempel drukte, meer perspectief bieden dan deze eenzijdigheden?

Prof. dr. Bob Goudzwaard, de bekende econoom, schetst zijn visie op de verhouding tussen markt en overheid in het licht van de vele crises.


€ 6,50