Tegen de utopie - het Evangelie

Product
Voorbeeld
Tegen de utopie - het Evangelie
G.C. den Hertog
Amersfoort, 30 mei 2006, 40 p.

Veel utopieën leiden in de praktijk tot bloedvergieten en martelpraktijken. Toch lijken ze onuitroeibaar. Het maakbaarheidsdenken van de verzorgingsstaat is nog niet ten grave gedragen, of het ideaal van een neoliberale welvaartsmarkt duikt op. In deze lezing actualiseert G.C. den Hertog het adagium van Groen van Prinsterer ('Tegen de revolutie - het Evangelie'). Hij doet dat door utopisten het begrip 'erfzonde' voor te houden, een term die ook steeds meer opgepakt lijkt te worden door conservatieve denkers als Andreas Kinneging en Theodore Dalrymple.

€ 2,50