De school van de burger

Product
Voorbeeld
De school van de burger

Voor christelijke politiek is de vrijheid van onderwijs altijd een centraal thema geweest. Iedere  Nederlander moet onderwijs kunnen krijgen in overeenstemming met zijn eigen levensbeschouwing en de overheid moet dat financieel mogelijk maken. Onderwijs is immers van publiek belang.

€ 14,90
1