Zorg met een hart

Product
Voorbeeld
Zorg met een hart

Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patiënten?

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

De auteurs pleiten voor meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap van de burger. Ze bekritiseren het geloof in de vrije markt alsook te hoge verwachtingen van de medische sector. Acceptatie van de aardse gebrokenheid en het sterven horen erbij. In dit boek schetsen de auteurs vanuit een christelijke levensvisie een alternatief dat inzet op kwaliteit en kostenbeheersing.

Het boek is op deze site ook te downloaden.

€ 12,50
1