In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische visie op de Europese Unie.

Product
Voorbeeld
In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische visie op de Europese Unie.
Sander Luitwieler
2013

Europa staat op een kruispunt. De eurocrisis zet het debat over de richting van de Europese Unie op scherp. Deelnemers aan dit debat nemen nogal eens uiterste posities in: superstaat of natiestaat, eurofilie of eurofobie. In een christelijk-politieke visie op de EU hoeven we ons niet vast te klampen aan de natiestaat, maar ook niet door te slaan in eurocentralisme. Er is wel degelijk een alternatief.

Dit boek biedt een positief-kritische visie op de EU. Die visie combineert het belang van integratie met een gehechtheid aan de culturele diversiteit tussen de lidstaten. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen eenheid en verscheidenheid. En laat ‘In verscheidenheid verenigd’ nu juist het officiële devies van de EU zijn. Dit boek roept onze Europese leiders ertoe op juist nu naar dat devies te handelen, zodat de EU kan uitzien naar een bloeiende en hoopvolle toekomst.

€ 14,90
1