Macht en Overtuiging

Product
Voorbeeld
Macht en Overtuiging
Wolter Huttinga & Geert Jan Spijker (red.)
December 2007, p. 61, Amersfoort

De ChristenUnie moet de verschillende (vaak neocalvinistische) filosofische concepten herdefiniëren om tot nieuwe inspirerende begrippen te komen. Daarbij moet de theologische basis van de partij voortdurend tegen het licht worden gehouden. De ChristenUnie wil politiek bedrijven met de Bijbel open. Meer onderzoek naar wat de Bijbelse boodschap is voor de huidige politieke realiteit is daarom nodig, nu en in de toekomst. Aldus Geert-Jan Spijker in deze nieuwste WI-publicatie. Het boek is verschenen naar aanleiding van het spraakmakende voorjaarscongres van 2007 dat ook ging over 'Macht en overtuiging'. In de publicatie zijn de bijdragen van verschillende sprekers opgenomen, waaronder Stefan Paas en Ad de Bruijne. Daarnaast is Afshin Ellian, bekende opiniemaker en Leidse hoogleraar, geinterviewd.

€ 9,95