Rijnland Werkt; in gesprek met ondernemers

Product
Voorbeeld
Rijnland Werkt; in gesprek met ondernemers

Dit is het zevende deel in de reeks ‘Christelijk-sociaal 2030’. De reeks schetst nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving. Met deze reeks wil het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaaldemocratisch collectivisme, actueel houden voor de eenentwintigste eeuw.

€ 15,00
1