KC 14 De ChristenUnie en het verdrag van Lissabon

Product
Voorbeeld
KC 14 De ChristenUnie en het verdrag van Lissabon
Drs. Sander Luitwieler
Amersfoort, mei 2008

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie gaat in haar 14e Kort Commentaar in op het Verdrag van Lissabon. Op 1 juni 2005 sneuvelde in Nederland het Grondwettelijk Verdrag, dat een nieuw gezicht had moeten geven aan de Europese Unie. Voor de ChristenUnie was dit Verdrag een brug te ver. Van het Grondwettelijk Verdrag ging te veel een ‘statelijke' suggestie uit en het had te weinig oog voor de noodzakelijke ‘checks and balances'.

 

 


€ 4,50