KC6 Integratie en verzuiling

Product
Voorbeeld
KC6 Integratie en verzuiling
Meindert Fennema, Eimert van Middelkoop en Cors Visser
December 2003, 54 p.

Als thema voor haar jaarlijkse congres had de mr. G. Groen van Prinsterer stichting dit jaar (22 november 2003) gekozen voor het thema “Integratie en verzuiling”. Op het congres stond de vraag centraal staan of de vorming van eigen organisaties door allochtone  bevolkingsgroepen in de Nederlandsesamenleving bijdraagt aan de integratie, of juist niet. Zorgen eigen organisaties voor een betere positie en betrokkenheid van allochtone groepen bij onze samenleving of leidt deze vorm van herzuiling juist tot een ongezond isolement en fragmentarisering? Dit Kort Commentaar is een neerslag van de bijdragen aan dat congres.

€ 2,50