KC12 De kunst van het samenbrengen (UITVERKOCHT)

Product
Voorbeeld
KC12 De kunst van het samenbrengen (UITVERKOCHT)
Ir. Cors Visser
Amersfoort, juni 2006, 48p

Enkele jaren terug ontstond commotie toen de overheid de subsidiekraan van tal van organisaties, waaronder christelijke, een flink stuk dichtdraaide. 'Prijzenswaardig', aldus de prikkelende stelling van Visser, al moet de overheid volgens hem wel degelijk bepaalde producten of diensten van het maatschappelijk middenveld subsidiëren. Het middenveld vervult namelijk een erg belangrijke functie in de samenleving.
In deze brochure wordt een verkenning gedaan naar de ideale civil society en welke rol de overheid daarbij moet spelen.

€ 3,00