Vacature directeur (m/v) - Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Vacature directeur (m/v) - Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

22 januari 2022 by Veerle Boersma (Communicatiemedewerker)

Vanwege het vertrek van zijn huidige directeur is het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie op zoek naar een nieuwe directeur (m/v).

WI ChristenUnie

De Mr. G. Groen van Prinstererstichting is het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Vanuit zijn zelfstandige positie weet het WI zich onderdeel van een beweging van christenen voor heel de samenleving. In een verdeeld land, met complexe politieke vraagstukken, zoekt het WI naar gesprek over dilemma’s en over vergezichten die kunnen verbinden. In een haastige en gepolariseerde context is dat een grote uitdaging, zowel inhoudelijk als communicatief. Het WI heeft als doel het christelijk-politieke denken te verdiepen en te vernieuwen. Het doet dit onder andere door ontmoetingen, cursussen, congressen, lezingen, publicaties en de uitgave van het blad Groen. Het WI wordt geleid door de directeur onder toezicht van het Curatorium. Het team bestaat naast de directeur uit vijf wetenschappelijk medewerkers en een communicatiemedewerker. Bijna vijfduizend donateurs steunen de stichting financieel en zijn geregeld inhoudelijk betrokken.

 

Onderzoeksprogramma

Naast het reageren op actuele debatten en vragen, zoekt het WI verdieping in een lange termijn onderzoeksprogramma. Momenteel rondt het WI een programma af, dat gericht is op de nationale en lokale politieke antwoorden op globale vraagstukken, zoals: klimaatverandering, welvaartsverdeling, migratie en veiligheid.

 

Taken directeur (m/v)

De directeur is verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van de doelstelling van het WI. De directeur neemt initiatief tot onderzoeksprogramma’s en jaarplannen. De directeur is verantwoordelijk voor de financiën en voor de organisatie van het WI. De directeur geeft leiding aan de medewerkers en borgt de inhoudelijke kwaliteit van hun werk. De directeur draagt ook zelf inhoudelijk bij aan het werk en treedt op in cursussen, bijeenkomsten en in de media. De directeur vertegenwoordigt het instituut en treedt op als adviseur richting de ChristenUnie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over zijn of haar plannen, activiteiten en de inhoud van publicaties.

   

Profiel directeur (m/v)

De directeur van het WI:

  • onderschrijft de grondslag en de beginselverklaring van de ChristenUnie van harte en heeft kennis van en passie voor het christelijk-sociale denken;
  • is in staat politiek denken te verdiepen en vernieuwen, op een uitdagende en constructieve manier;
  • heeft ervaring met de verbinding tussen abstracte analyses en de wereld van de politiek-maatschappelijke praktijk;
  • biedt richting aan de koers van het WI en brengt in een complexe omgeving zijn missie op vernieuwende wijze in de praktijk;
  • bezit een wetenschappelijk denkniveau en is in staat onderzoeksprogramma’s en projecten in te richten en te leiden;
  • kan op inspirerende en gezaghebbende wijze leiding geven aan een team, met oog voor persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van medewerkers;
  • is een netwerker, is zich bewust van de omgeving en kan assertief en creatief inspelen op kansen;
  • heeft een goede pen en is vaardig in publieke optredens en in de omgang met media.

 

Arbeidsvoorwaarden, procedure en contact

De directeur van het Wetenschappelijk Instituut wordt, afhankelijk van ervaring, ingeschaald in schaal 12 of 13 (BBRA). Vragen over het profiel en het proces kunnen gesteld worden via de voorzitter van het Curatorium: Wouter de Jong, wouter@communitasadvies.nl (telefonisch op afspraak). Bij belangstelling kunt u uw sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór maandag 14 februari richten aan communicatiemedewerker Veerle Boersma: veerleboersma@christenunie.nl. Sollicitatiegesprekken worden gepland in week 8.