Waardenvol bestuur

Martine Vonk leidt de deelsessie over waardenvol bestuur in met drie opmerkingen over waarden in bestuur. Vaak worden normen en waarden in een adem genoemd. Discussies gaan echter in veel gevallen over normen en veel minder over waarden. Over normen kun je discussiëren; over waarden ook, maar dat gaat een niveau dieper. Daarom is het voor bestuurders van belang om uit te zoomen van het normniveau naar het waardenniveau. Bestuurders moeten zich afvragen: waar sta ik ook al weer voor? Verschillende waarden, die voor eenzelfde persoon van belang zijn, kunnen met elkaar botsen. Daarom moeten waarden afgewogen worden. Voor bestuurders is het goed om ervan bewust te zijn dat er een waardenweging plaatsvindt.

In de groepsdiscussie werd onderzocht hoe de groepsleden in hun eigen situatie met waardenweging te maken hebben. Hierbij ging het onder andere over hoe moeilijk het is te communiceren over waarden naar moeilijk te bereiken groepen. Daarnaast werd genoemd dat christelijke politiek er voor moet waken om in goed lopende waardengemeenschappen te interveniëren: we hoeven niet alle waarden met medeburgers te delen.