Ruimte voor waardengedreven organisaties

Bram Rebergen is directeur van  Youth for Christ, een missionaire organisatie voor jongeren. De organisatie stuit in groeiende mate op weerstand en scepsis. Gemeenten zijn soms argwanend ten opzichte van Youth for Christ, uit angst voor een zogenaamde ‘dubbele agenda’: niet alleen jongerenwerk zou hun doel zijn, maar ook evangeliseren en moraliseren. Vanwege dit soort argwaan is er in het verleden zelfs een college van een deelraad gevallen, waarin onenigheid ontstond over het aanhouden van Youth for Christ als welzijnsorganisatie. Wanneer het gaat om diaconaat, is YfC een prima gesprekspartner voor gemeenten, merkt Rebergen. ‘Maar als het gaat om onze missie, een cruciaal onderdeel van ons werk, is men bang dat we zieltjes willen winnen.’ Daarop reageert Rebergen vaak met de vraag in hoeverre de samenleving daar last van heeft. Hoe slecht is het voor de samenleving, als een organisatie vanuit christelijke waarden werkt?

Tegenwoordig zijn mensen niet alleen op zoek naar wat een organisatie doet, maar ook naar wat die organisatie drijft. De argwaan ten opzichte van de christelijke identiteit van YfC maakt dat het moeilijk is daar woorden aan te geven naar niet-christelijke partners. De woorden ‘Jezus laten zien’ (die de missie van de organisatie weergeven) voldoen dan simpelweg niet. Het resultaat is dat, waar christelijke organisaties een plek innemen in de samenleving, het ‘wat’ zichtbaar is, maar het ‘waarom’ achterwege blijft. De waarden van liberalen, daarentegen, worden veel breder geaccepteerd. Hebben zij misschien wel de juiste taal gevonden?
Toch ligt de schuld niet alleen bij de seculiere, liberale maatschappij, maar ook bij onszelf als christenen. Wij hebben niet alleen toegestaan dat de toenaderende overheid de regie heeft overgenomen over het maatschappelijk middenveld, maar hebben onszelf ook steeds meer teruggetrokken. Het is, zegt Rebergen dat we ons als christenen actief te begeven in het (lokale) debat, en transparant te zijn over wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.