Politiek in een verdeeld land

Door ons land lopen pijnlijke kloven, tussen succesvollen en achterblijvers, tussen langvestigden en nieuwkomers en tussen de verschillende (geloofs)overtuigingen. Hoe geven we ruimte aan verschil, maar verliezen we niet de eenheid?

Naar aanleiding van een nieuw nummer van DenkWijzer organiseerde het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie op vrijdagmiddag 3 februari 2017 het debat 'Politiek in een verdeeld land'. Met DenkWijzer-auteurs, met hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging en met Tweede Kamerlid Eppo Bruins gingen wij in gesprek over gedeelde waarden en ruimte voor verscheidenheid: in bestuur, in onderwijs en in maatschappelijke organisaties.

Sprekers

  • Prof. dr. Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan Leiden Universiteit. Hij publiceerde in 2005 Geografie van goed en kwaad, waarvan in 2017 een tiende druk verschijnt. Op 3 februari gaan we met Andreas Kinneging in gesprek over hoe het streven naar eenheid zich verhoudt tot ruimte voor verschillende religies en overtuigingen. Hoe moeten we omgaan met de spanning tussen het streven naar eenheid enerzijds en vrijheid van geweten en geloof anderzijds?

  • Dr. Eppo Bruins is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en woordvoerder op onderwijs. Op 3 februari gaat hij in gesprek met filosoof Andreas Kinneging. Tevens verzorgt hij de deelsessie over onderwijsvrijheid. 

    Twitter
  • Bram Rebergen is directeur Youth for Christ Nederland. Op 3 februari verzorgt hij de deelsessie 'waardengedreven organisaties'. 

    Twitter
  • Dr. Martine Vonk is hoofdredacteur van DenkWijzer. Zij verzorgt de deelsessie 'waardenvol bestuur'. 

    Twitter