Vrijheid


Onze vrijheden staan onder druk. Zowel progressief links als populistisch rechts lijken de ruimte voor verschil in te willen perken. De rechtsstaat, godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting; ze bevinden zich in het hart van het politiek en maatschappelijk debat. Hoe zal het de vrijheid vergaan met een nieuw kabinet?

Met Kees Schuyt (Raad van State), Koert van Bekkum (Nederlands Dagblad), Jan van der Stoep (VU, CHE), Sophie van Bijsterveld en André Rouvoet buigen we ons over dit belangrijke thema. Van harte welkom!

Prof. Kees Schuyt (Raad van State)
De verhouding tussen rechtsstaat en democratie
Co-referaat dr Koert van Bekkum (Nederlands Dagblad)

Dr. Jan van der Stoep (CHE)
In hoeverre mogen identiteitsgebonden organisaties een eigen toelatingsbeleid voeren?

Dr. Sophie van Bijsterveld (UvT)
Welke bestaansrecht heeft de godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving?

Reactie op van der Stoep en van Bijsterveld door Edward de Kam (directeur Youth for Christ).

In de ochtend presenteert het WI een bundel over Vrijheid. Vice premier André Rouvoet zal aanwezig zijn om die in ontvangst te nemen.

  • Zaterdag 9 oktober
  • 10.00 uur - 16.00 uur (inloop 9.30 uur)
  • Stadscafe de Observant Amersfoort
  • Toegang: 10 euro (incl. lunch)
  • (NB: studenten gratis, niet-donateurs 30 euro)

Contant betalen bij aankomst

 


Download hier het Programmaboekje & Reader: [download]