Nadenken over 'het DNA' van de partij

Hij is (nog) niet politiek actief, en ook nog niet zo lang lid van de ChristenUnie ('Ik denk zo'n anderhalf jaar'). Toch werd Thomas van Arnhem dit jaar verkozen tot winnaar van de ChristenUnie Masterclass. En dat hij politiek talent heeft komt goed uit, want in zijn nieuwe woonplaats is hij vast van plan actief te worden voor de ChristenUnie. 

'Sinds afgelopen najaar ben ik politiek wat actiever geworden. Dat komt in eerste instantie door het volgen van de Masterclass, die wordt georganiseer door het Opleidingscentrum van de ChristenUnie en het WI. Dat was meteen mijn eerste ervaring met het WI, en een buitengewoon positieve. Ook noemenswaardig is dat ik als rooms-katholiek al in een vrij vroeg stadium van mijn lidmaatschap sprak met WI-directeur Wouter Beekers, over de plek van 'papen' binnen de ChristenUnie.

Met veel plezier heb ik dan ook de WI-publicatie De goede gemeenschap gelezen, waarin wordt nagedacht over de band tussen de katholieke sociale leer en de ChristenUnie. Ik denk dat juist daarin de meerwaarde van het WI zit: los van de politieke waan van de dag kan het WI nadenken over onderliggende vraagstukken en 'het DNA' van de partij. Het WI mag denk ik echt die luis in de pels zijn die waarborgt dat ChristenUnie-politici niet verdrinken in de politiek gekonkel, maar bijdragen aan datgene waar de ChristenUnie ten diepste voor staat.

Ik denk dat er voor het WI ook een taak is weggelegd in het mobiliseren van leden op de plekken waar zij staan in de maatschappij. Zelf ben ik wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Concreet betekent dit dat ik wetsvoorstellen op het gebied van het strafrecht schrijf, en het hele proces coördineer, van voorbereiding naar Ministerraad, naar Raad van State tot de wet terechtkomt bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Het lijkt mij mooi om die juridische kennis en vaardigheden in te zetten. Als iemand van een lokale ChristenUnie-fractie een juridische vraag tegenkomt waar hij graag met gelijkgestemden over na zou willen denken, bijvoorbeeld. Met andere woorden: de kennis die er is onder leden van de ChristenUnie verbinden met de politieke praktijk lijkt me bij uitstek een taak waar het WI een waardevolle rol in kan vervullen. De bereidheid vanuit mijn kant om daar een bijdrage aan te leveren is in elk geval aanwezig!'


Thomas van Arnhem (26 jaar) is wetgevingsjurist, en is getrouwd met Annegreet. Hij woont in Utrecht, maar hoopt op korte termijn te verhuizen naar Gouda of Rotterdam. 

Word nu donateur van het WI en help ons een inhoudelijke steun in de rug te bieden aan de politici en bestuurders van de ChristenUnie. 
U bent al donateur vanaf € 36,- per jaar. Als dank voor uw steun ontvangt u viermaal per jaar ons opinieblad Groen en gratis toegang tot onze evenementen. Ook onze boeken zijn voor donateurs gratis beschikbaar.