Overzicht

Het Wetenschappelijk Instituut helpt de ChristenUnie verder met verdiepend en vernieuwend denkwerk. Dat doet het in drie onderzoeksprogramma's, alle drie rondom de vraag hoe de christelijke politiek gerechtigheid in onze samenleving kan brengen:

  Wie is verantwoordelijk voor het nastreven van gerechtigheid: de overheid, de markt en/of sociale gemeenschappen?  
   

Wanneer wordt nastreven van gerechtigheid betutteling, waar ligt een cruciale vrijheidsgrens?

  Hoe is de christelijke politiek hierin onderscheidend? Vanuit welke motivatie vormen christenen een politieke beweging en met welke uitwerking? 

            

           ___

Naast deze drie kernthema's kent het vroegere en huidige WI-onderzoek verschillende andere onderwerpen.