Uniefundering

Op verzoek van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft het Wetenschappelijk Instituut een discussienotitie geschreven over de formulering van de partijgrondslag die elk lid moet onderschrijven. Het Landelijk Bestuur wil dit voor, tijdens en na het Uniecongres van 22 november bespreken met de leden. Hieronder vindt u de relevante documenten en enkele verwijzingen naar publieke reacties.


Stukken Landelijk Bestuur en Wetenschappelijk Instituut:
- Discussienotitie met brief Landelijk Bestuur
- Interview partijvoorzitter Piet Adema in het Reformatorisch Dagblad van 23 september
- Toelichting kerndocumenten ChristenUnie


Reacties
- Ds. Anne van der Sloot, Reformatorisch Dagblad 20 oktober
- André Rouvoet, Nederlands Dagblad 10 oktober
- Rolf Diepenveen, Nederlands Dagblad 27 september
- Meindert Leerling, Nederlands Dagblad 25 september
- Frank Bosman, blog 24 september


Enquete
Het Nederlands Dagblad heeft een enquete gehouden onder ruim duizend ChristenUnie-kiezers naar aanleiding van deze discussienotitie.

Men stelde twee vragen:
Apostolische Geloofsbelijdenis in grondslag?
69,1 % Goed plan
19,3 % Slecht plan, de Drie Formulieren moeten in de grondslag van de partij blijven.
11,6 % Geen mening

Hoe zou u de ChristenUnie het liefst zien?
65,3 % Als een unie van praktiserende christenen, ongeacht de vraag of zij nu protestants, gereformeerd, evangelisch of rooms-katholiek zijn.
29,8 % Als een partij die openstaat voor christenen van buiten de gereformeerde/reformatorische kerken, maar die wel vast moet houden aan de gereformeerde/reformatorische grondslag.
4,9 % Als een partij die een gereformeerdereformatorische identiteit heeft, en alleen openstaat voor mensen die daar van harte mee instemmen.

Let op: de artikelen in het Nederlands Dagblad zijn voor abonnees of tegen betaling.