Symposium 'Christelijk tegendraads'

Regeren betekent compromissen sluiten, ook op thema’s die ons aan het hart gaan. Houdt de ChristenUnie in het huidige coalitie-tijdperk kleur op de wangen? Kan de ChristenUnie zonder schroom christelijke politiek blijven bedrijven? Ga daarover met ons in gesprek tijdens het symposium 'Christelijk tegendraads!' op vrijdagmiddag 23 maart. 

Christelijke politiek is ontstaan uit een confrontatie met de tijdgeest, de antithese met seculiere politiek. Maar wat vraagt deze tijd? Sommigen vrezen voor verwatering van onze idealen in een brede samenwerking met liberalen, bijvoorbeeld als het gaat om de beschermwaardigheid van het leven. Anderen spreken zich juist nadrukkelijk uit voor samenwerking met niet-christenen voor sociale gerechtigheid, bijvoorbeeld als het gaat om een humaan asielbeleid. 

Op 23 maart gaan Gert-Jan Segers, WI-medewerker Laurens Wijmenga en dominee en opiniemaker Rikko Voorberg met elkaar, en met u in debat over christelijk tegendraadse politiek in deze coalitietijd. Van harte uitgenodigd. Geef u op via het formulier onderaan deze pagina. 

Sprekers

  • Gert-Jan Segers is partijleider van de ChristenUnie. Sinds 2012 is hij lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 

  • Rikko Voorberg is theoloog, voorganger en opiniemaker. Hij richtte verschillende 'pop-up kerken' op. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie 'We gaan ze halen', een initatief om de vluchtelingen die Nederland beloofde op te vangen, te gaan halen. 

  • Laurens Wijmenga is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 

Aanmelden

Aanmelding
Blijf op de hoogte van congressen en publicaties
Machtiging

Met het aanvinken van onderstaande velden machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie om uw bank te verzoeken het bedrag eenmalig te incasseren en uw bank om dat bedrag van uw rekening af te schrijven.

Weet u uw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.iban-converteren.nl.