Onze blik is over de grens gericht

Door Geert Jan Spijker

Stieneke van der Graaf komt van oorsprong niet uit Groningen, maar ze kan de provincie 'verkopen' als de beste. Als ik het Provinciale Statenlid op een zomerse lentedag bezoek in het provinciehuis, krijg ik direct een rondleiding door het Middeleeuwse gebouw, compleet met toelichting en flyers over 'de orgeltuin van Europa'. Of het nu gaat over de gasbevingen,  Europa of duurzaam boeren, het is duidelijk: hier is een politica aan het woord die haar boodschap enthousiast en overtuigend weet te brengen.


Waarom heb je destijds voor de ChristenUnie gekozen?

Allereerst vanwege de cultuur. De ChristenUnie is een zelfkritische partij, waar mensen hun eigen handelen onder de loep nemen. Dat scherpt me. Ook de onderlinge bemoediging vind ik mooi. Daarnaast de inhoud: het samen het goede zoeken, de zorg voor elkaar en voor het milieu. Politiek is daarbij een middel, geen doel. Verantwoordelijkheid nemen kan op allerlei manieren in de samenleving, politiek is daar een van.


Was het een bewuste keuze om op de lijst te gaan voor de Europese verkiezingen?

Ja, ik vind de EU uitermate boeiend. We hebben hier nu al zo lang vrede en stabiliteit, erg bijzonder. Mensen uit andere delen van de wereld komen hierheen om te kijken hoe wij, met al die cultuurverschillen, in redelijke harmonie kunnen samenleven. We moeten wel - ook als ChristenUnie - goed nadenken over de positie van de EU in de wereld. Waar staan we nu? En wat betekent de opkomst van China en andere landen? Passen zij zich aan ons aan of gebeurt er wat anders? Wie bepaalt de spelregels in de 21e eeuw? Oekraïne is echt een test voor de EU.  


De EU speelt ook een belangrijke rol als het gaat om grensoverschrijdende regio's. Hoe speelt dat hier?  

Vanuit de regio Noord-Nederland onderhouden we nauwe banden met Duitsland. Onze blik is gericht op het oosten, steden als Hamburg en Bremen liggen vlakbij. We gaan bijvoorbeeld een snelle treinverbinding aanleggen. Dat grotere perspectief, dat grensoverschrijdende denken, dat je wel in Brussel aantreft mis ik in Den Haag. Het lijkt wel of men daar denkt dat de wereld stopt bij de grens. De Randstad heeft sowieso weinig oog voor de positie van het Noorden. Dat is natuurlijk een verhaal van alle tijden, maar afgelopen tijd viel het weer bijzonder op, rond de gasbevingen.


Hoe hebben jullie dat gebeuren ervaren?

Het kostte heel veel moeite om het voor het voetlicht te brengen. Ik kan wel zeggen dat de ChristenUnie vooropliep bij het agenderen van dit thema, mede dankzij een goede samenwerking met Carla Dik. De media zijn ook heel belangrijk geweest. De politiek was verder vooral volgend, men beseft niet hoeveel impact dit allemaal heeft op veel Noordoost-Groningers. Huizen met kieren in muren, gestutte gevels, mensen die hun bed verplaatsen uit angst voor vallende stenen. Echt ernstig. Mensen hebben veel gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Om over waardevermindering van huizen maar te zwijgen. 


Hoe moet het nu verder?

Het is duidelijk dat vermindering van de gaswinning harde noodzaak is. Dat had uit voorzorg al eerder gemoeten natuurlijk. Maar de regering deed heel lang niks. Minister Kamp is hier veel geweest, en dat is goed. Maar zijn luisteren zette hij niet om in daden. Nu is er dan een pakket, maar een jaar te laat. Dat er afgelopen jaar meer gas gewonnen is dan het jaar ervoor heeft veel kwaad bloed gezet. Begrijpelijk. De enige oplossing voor nu is: minder gas winnen. En verder we moeten hard gaan nadenken over wat we economisch willen met dit gebied over twintig jaar, als het gas op is.


In 2015 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Misschien een beetje vroeg om er over te beginnen, maar: valt er wat te kiezen? Hoe politiek is de provincie eigenlijk?

Toen wij halverwege de termijn konden gaan meebesturen in Groningen hebben we doelbewust voor een aantal onderwerpen gekozen waarmee we resultaten konden boeken. Zo hebben we aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk gericht op armoedebestrijding, denk aan het Leger des Heils, Present en Stichting Leergeld. Ook hebben we een investeringsfaciliteit voor het MKB geregeld: kleine bedrijven zijn de motor van de Groningse economie en het is voor hen erg moeilijk om leningen te krijgen bij banken. Verder hebben we bereikt  dat er grootverbruikerskortingen voor leerlingenvervoer naar alle middelbare scholen kwam. En tot slot - en daar ben ik in het bijzonder trots op - hebben we een doorbraak in de landbouwsector bewerkstelligd.  


Vertel.

Groningen kent van oudsher veel polarisatie rond de landbouw: de stad tegenover de ommelanden, arbeiders tegenover de grootgrondbezitters. Door beperkende maatregelen van de linkse meerderheid zijn de boeren nogal in het nauw gedreven. Links heeft direct na de vorige verkiezingen alle landbouwbedrijven 'op slot' gezet. Daardoor hadden boeren geen uitbreidingsmogelijkheden, terwijl investeren nodig is. Wij hebben er toen aan gewerkt recht te doen aan zowel boeren als aan duurzaamheid om zo uit de ontstane impasse te komen. Iedereen beseft dat een ander soort landbouw nodig is, en zeker jonge boeren staan te popelen dat te doen. We zijn heel blij dat we na veel en lang praten met alle partijen een doorbraak hebben bereikt. Met het zogenaamde 'Groninger verdienmodel' hebben we de hectaregrens omhoog gekregen en tegelijk aandacht voor het milieu gekregen. Daar konden alle partijen mee leven en dat wordt nu uitgevoerd. Eerst voor akkerbouwers, maar we willen dit uitbreiden tot kippen- en varkenshouders.

 

Mr. Stieneke van der Graaf is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten Groningen. De ChristenUnie heeft in Groningen drie zetels en levert een Gedeputeerde. Van der Graaff staat ook derde op de ChristenUnie-lijst voor de komende EP-verkiezingen.