Biografie Egbert Schuurman

Egbert Schuurman – christelijk denker in een seculariserend land

Remco van Mulligen is al enige tijd verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zo begeleidt hij dit jaar voor de tweede keer een groep Fellows en schreef hij enige tijd voor Opunie. In opdracht van de Stichting Christelijke Filosofie en met steun van het WI schrijft van Mulligen momenteel aan een biografie van Egbert Schuurman. Hieronder vertelt hij wat over dit bijzondere project. 

Egbert Schuurman – christelijk denker in een seculariserend land

Onlangs hield Egbert Schuurman voor een zestigtal studenten een lezing over de uitdagingen van de moderne cultuur. Probeer eens een weekje weerstand te bieden tegen een of andere vorm van techniek, en je zult zien hoe dominant de technologische cultuur is, hield hij hen voor. En hij waarschuwde: verheerlijking van de techniek ‘leidt onze cultuur op de weg van de dood’. Dit is typerend voor de wijze waarop Schuurman zich decennialang heeft gemengd in het publieke debat: enerzijds tegemoet komen en prikkelen tot bezinning, anderzijds profetisch waarschuwen in krachtige termen.

Schuurman heeft de laatste tien jaar zijn functies als hoogleraar christelijke filosofie en senator namens de ChristenUnie een voor een neergelegd. Hij was een opvallende figuur, als techniekfilosoof, als ethicus, als architect van de christelijk-sociale koers van de RPF en de ChristenUnie. Geboren in 1937, toen het verzuilde christendom de maatschappij domineerde, bestrijkt zijn leven een periode van radicale veranderingen. Niet alleen verdween de vanzelfsprekendheid van de eigen zuil, maar ook maakte het christendom in Nederla

In een biografie wil ik het ‘publieke leven’ van Schuurman belichten. Hij was binnen de wereld van het orthodoxe protestantisme een invloedrijke figuur. De grote vraag in deze kringen was: hoe verhouden we ons tot de maatschappelijke veranderingen? Verzetten we ons door het uiten van een principieel getuigenis? Of proberen we aan te haken bij de dominante cultuur? Een biografie van Egbert Schuurman geeft dus niet alleen een portret van een in eigen kring toonaangevende intellectueel. De ontwikkelingen in Schuurmans leven geven ook inzicht in de veranderde omgang met religie in Nederland. En zijn keuzes als christen kunnen de lezer vervolgens inspireren bij het kiezen van een eigen koers in een seculariserend land. 

Remco van Mulligen is historicus en werkt momenteel aan de afronding van zijn proefschrift over de geschiedenis van de EO, de RPF en de EH.