Een luis in de pels van de ChristenUnie

Ruben van de Belt is raadslid in Zwolle, en houdt zich in die functie veel bezig met de politieke praktijk. Toch begon zijn interesse voor het politieke werk van de ChristenUnie bij de ChristenUnie-denktank: het WI. ‘Stiekem ben ik daar best trots op.’

‘Grappig genoeg is het WI voor mij de poort geweest naar de ChristenUnie, en niet andersom. Ik vind het heel belangrijk op een maatschappelijk relevante wijze met wetenschap bezig te zijn; ook als student al. Daarom leek het mijn moeder een goed idee mij donateur van het WI te maken, zodat ik de boeken en het tijdschrift van het WI kon lezen. Vervolgens ben ik lid geworden van PerspectieF, en pas daarna van de ChristenUnie. Sinds mijn aansluiting bij het WI zijn er denk ik twee of drie jaar verstreken voor ik ChristenUnie-lid werd. Stiekem ben ik hier best trots op; voor mij staat de inhoud voorop, en komt pas daarna partijpolitiek. 

En de inhoud blijkt erg voedend voor de politieke praktijk. Zo helpt het WI mij om de politieke waan van de dag even te ontstijgen en fris na te denken over bredere maatschappelijke thema’s. Vooral de publicaties in de reeks Christelijk-Sociaal 2030 vind ik behulpzaam: die geven me een christelijk-sociale visie op onderwerpen waarin ik geen expert ben. Zo geven die studies mij ook grond onder de voeten in debatten.

Tegelijk vind ik het mooi dat het WI een echte luis in de pels is van de ChristenUnie. Ik kan me genoeg situaties herinneren waarin we als PerspectieF iets binnen de ChristenUnie aan de orde wilden stellen waar de partij en haar leiding niet altijd blij mee waren. Dat is natuurlijk precies waar de jongerentak voor dient, naast het kweken van politiek talent: de moederpartij een spiegel voorhouden. Maar dat kan soms akelig eenzaam aanvoelen, met name voor jongeren. Juist op dat soort momenten vonden wij het WI aan onze zijde. Niet omdat het WI en PerspectieF het inhoudelijk altijd helemaal eens zijn, maar wel in het verlangen debat in onze partij op gang te brengen. 

De ChristenUnie staat bekend om de goede bestuurders met een sterk fysieke en ruimtelijke portefeuille. Dat zijn vaak de wat meer technische portefeuilles. Door de Omgevingswet komen echter juist bij die bestuurders erg veel onderwerpen samen. Ik zou het daarom mooi vinden als het WI lokale politici helpt om christelijk-sociaal over stads- en gebiedsontwikkeling te denken. Volgens mij liggen er aanknopingspunten genoeg in onze traditie!’


Ruben van de Belt (27 jaar) was jarenlang actief bij PerspectieF, ChristenUnie-jongeren en is sinds maart gemeenteraadslid namens de Zwolse ChristenUnie.