Robert van Putten

Robert van Putten - projectonderzoeker

'Zonder visie wordt het leven schraal, zeker in de politiek.'

Robert van Putten

'Sinds ik kennismaakte met Groen van Prinsterer en zijn boek Ongeloof en revolutie besef ik dat politiek nooit neutraal is. Woorden als ideologie, visie en levensbeschouwing vinden we in onze tijd al snel massief, maar ik geloof dat we moeilijk zonder kunnen. Dan wordt het leven schraal, zeker in de politiek. Levensbeschouwelijke bronnen kunnen oriëntatie bieden, richting geven én mensen samenbinden.'

Robert van Putten
Dr. Robert J. van Putten (1987) is parttime als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut. In die functie doet hij een onderzoeksproject en is hij redactielid van kwartaalblad Groen. Ook begeleidt hij onderzoekers en is hij betrokken bij het Fellowsprogramma.

Hij studeerde filosofie en bestuurskunde en promoveerde in 2020 cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift De ban van beheersing: naar een reflexieve bestuurskunst. Daar doceerde hij ook in de opleiding Bestuurskunde. Naast zijn aanstelling bij het WI werkt hij ook als onderzoeker aan de Christelijke Hogeschool Ede en is hij redactielid van tijdschrift Wapenveld.

Voor het WI schreef hij met Wouter Beekers in 2014 het boek Coöperatiemaatschappij. Zijn huidige onderzoeksproject gaat over de betekenis van deugdethiek voor de politiek. De vraag die centraal staat is: Hoe kunnen eeuwenoude deugden en de christelijke bezinning daarop het overheidshandelen richting geven in een tijd van onzekerheid en wantrouwen?

Daarnaast houdt hij zich ook bezig met reflectie op het goede samenleven. Tegen de achtergrond van een vermoeiende prestatiemaatschappij onderzoekt hij hoe we rust en ontspanning weer kunnen herwaarderen. Met een beurs van het Thijmgenootschap werkt hij momenteel aan een bundel getiteld De jacht naar rust: het tegoed van het christendom.

Eerder publiceerde hij onder andere een bundel over goed leven in onzekere tijden, Vast in verwarring (2016). Ook redigeerde hij met Bart Cusveller en Rob Nijhoff een boek over de praktische filosofie van de toonaangevende Amerikaanse christelijk denker Nicholas Wolterstorff, getiteld Denken om shalom (2017).

werkdagen:
dinsdag, woensdag, vrijdag

e-mail:
robertvanputten@christenunie.nl

telefoonnummer:
+31 (0)33 422 69 69

Artikelen van Robert van Putten

 1. Bouwen aan een neosociaal perspectief

  29 september 2020 om 14:31 by Robert van Putten

  cooperatie samenwerken ambacht

  Foto: Folkert Rinkema

  Om het neoliberalisme te vervangen is een ‘ander mensbeeld met een andere visie op goed samenleven en besturen’ nodig. ‘We hebben nieuwe sociologische verbeeldingskracht nodig om opnieuw sociaal denken en handelen te leren.’ Voor Sociale Vraagstukken beschrijft en bepleit onderzoeker Robert van Putten het ‘neosocialisme’ als alternatief voor het neoliberalisme.

  Lees verder

 2. Dromen van een ontspannen samenleving

  27 augustus 2020 om 10:33 by Robert van Putten

  ontspannen hand

  Op woensdag 26 augustus jl. gaf WI-onderzoeker Robert van Putten een lezing op het Christelijk Sociaal Congres. Op die plek reflecteerde hij op hoe dat goede samenleven eruit kan zien na de coronacrisis. 'Als wij willen dat de samenleving van morgen werkelijk anders is dan die van gisteren en vandaag, dan zullen wij moeten loskomen van onze obsessie met maakbaarheid', begon Van Putten zijn lezing. We begeven ons momenteel op een heilloos spoor, waarschuwde hij. Wat dan het goede spoor is? 'Ik droom van een ‘ontspannen samenleving’.' 

  Lees verder

 3. 'Verkiezingen gaan over idealen, maar ook over compromissen'

  29 juli 2020 om 15:34 by Robert van Putten, Lambert Pasterkamp

  Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt.jpg

  Kabinet Rutte III is zijn laatste jaar in gegaan en langzaamaan maken de partijen zich weer gereed voor een nieuwe verkiezingscampagne. Voor de ChristenUnie een spannende periode. De partij moet terug naar de kiezer, verantwoording afleggen over haar regeringsdeelname en opnieuw vertrouwen vragen. In deze periode zijn soms mooie resultaten geboekt, maar ook pijnlijke maatregelen genomen. Er zijn compromissen gesloten die heel moeilijk vielen in de samenleving en die ook binnen de partij leidden tot grote controverse. Heeft de ChristenUnie goed gehandeld? Hoe zou het beter kunnen? En zijn straks compromissen mogelijk met een partij als Forum voor Democratie? We reflecteren hierop met politiek- theoreticus dr. Patrick Overeem die onderzoek doet naar de ‘ethiek van het compromis’.

  Lees verder

 4. 'Elke grens heeft een andere kant'

  24 september 2019 om 12:00 by Lambert Pasterkamp, Robert van Putten

  Migratie is een urgent thema in het politieke debat. In een globaliserende wereld krijgen we als Nederland meer en meer te maken met mensen uit andere landen en culturen die hier naartoe komen. Internationaal zijn daarover afspraken gemaakt of worden pogingen gedaan om tot nieuwe afspraken te komen. Denk aan het VN-vluchtelingenverdrag en het VN-migratiepact. Dat is echter niet zonder controverse. Hoe moeten we recht en migratie op elkaar betrekken? Kunnen we onze verhouding tot de migrant wel duiden in termen van recht? We gaan erover in gesprek met iemand wiens werk en leven in het teken van dat recht staat: hoogleraar en oud-minister Ernst Hirsch Ballin.

  Lees verder

 5. Gemeenschap in tijden van globalisering

  24 september 2019 om 12:00 by Robert van Putten

  Robert

  De klimaatcrisis en de migratiecrisis, twee grote maatschappelijke thema’s die momenteel domineren in het publiek debat. Ze hebben gemeenschappelijk dat het vraagstukken van mondiale omvang zijn. Ze overstijgen niet alleen onze landsgrenzen, maar spelen bovendien overal ter wereld. Lambert Pasterkamp, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut, schreef hierover het boek Geordende globalisering. Zijn boek wordt op 4 oktober gepresenteerd tijdens een ‘globaliseringsdebat’. Ik mocht de conceptversie van het boek vast lezen en legde de auteur een aantal vragen en leeservaringen voor.

  Lees verder

 6. Anti-utopisch denken en christelijke politiek

  1 maart 2017 om 12:00 by Robert van Putten

  Robert van Putten

  De christelijke politiek, en in het bijzonder ook de ChristenUnie, plaatst zichzelf in de antirevolutionaire traditie. In reactie op de revolutiegeest van de achttiende en negentiende eeuw positioneerde Groen van Prinsterer zich als eerste op deze manier. Deze revolutiegeest kenmerkte zich door de idee van volkssoevereiniteit, Verlichtingswaarden en de ambities om staat en samenleving geheel te vernieuwen.1 Dat laatste gebeurde onder leiding van, socialistisch dan wel liberaal, ideologisch geladen utopieën. Verzet tegen dit utopische denken is ook na Groen kenmerkend geworden voor de christelijke politiek. Mede door dit ‘anti-utopische’ karakter van de antirevolutionaire politiek is christelijke politiek zo wezenlijk anders dan liberale en socialistische politiek (en ook populistische politiek, zou ik zeggen). In dit artikel evalueer ik in hoeverre dit anti-utopisch denken nog steeds een handelsmerk van de christelijke politiek, en dus ook van de ChristenUnie, zou moeten zijn.2

  Lees verder

Neem contact op

met Robert van Putten

Robert van Putten