Terugblik Minisymposium 'Liefde voor de rechtsstaat'

Zou er ooit een sharia komen? Menig Nederlander vreest daarvoor tegenwoordig. Anderen zien niet zozeer de islam als bedreiging van onze rechtsstaat, maar juist het populisme en zijn angst voor het vreemde. Ook het secularisme - geen religie in het publieke leven! - lijkt druk te zetten op onze vrijheden. Dit terwijl veel seculieren juist huiverig zijn voor christelijke, theocratische idealen... 

De rechtsstaat is cruciaal voor de vrijheid en de gelijkheid van Nederlandse burgers. Maar de rechtsstaat is bepaald geen rustig bezit. Is hij bestand tegen maatschappelijke druk, ook als democratisch in zijn nadeel wordt besloten? Of moet de rechtsstaat beter worden beschermd? 

Debaters

  • Geert Jan Spijker is adjunct-directeur van het WI. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte in Rotterdam en Amsterdam en houdt zich in het verlengde hiervan veel bezig met de thema's vrijheid en rechtsstaat. Hij is als docent filosofie en sociologie verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

  • Gert-Jan Segers is partijleider van de ChristenUnie en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Tot 2012 was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut. 

  • Marcel ten Hooven is als freelancer verbonden aan De Groene Amsterdammer en is politiek columnist van het Nederlands Dagblad. Daarvoor was hij journalist voor Trouw en Vrij Nederland. Ook was hij hoofdredacteur van Christen-Democratische Verkenningen

Lezing Geert Jan Spijker

Reactie Gert-Jan Segers

Reactie Marcel ten Hooven