Bijstand

Over de bijstand is veel te doen. Stigmatiseren we uitkeringsgerechtigden door ze in oranje hesjes papier te laten prikken in het park? Is het beter mensen vertrouwen te geven en hen een “basisinkomen” te verschaffen? Of mag de maatschappij tegenover een uitkering best een tegenprestatie verwachten?

In dit boek pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een derde weg tussen deze uitersten. Aan de bijstand mogen best plichten verbonden worden. Maar die plichten zijn geen doel op zich. Ze moeten mensen helpen een plek te vinden in de samenleving. Daar hebben mensen recht op; en dat recht is in ons huidige stelsel voor bijstandsontvangers niet of nauwelijks geborgd. Het wordt hoog tijd voor zulke waarborgen én voor een positief bijstandsbeleid.

Onderzoeker

  • Projectonderzoeker en auteur Jochem Westert studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was eerder verbonden aan het Bureau Sociaal Raadslieden in Hardenberg en werkt momenteel voor het Bureau Straatjurist, een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam. 

    Twitter

V.l.n.r.: Jochem Westert, Carola Schouten, Ingeborg Hoogveld

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boekje binnenkort bestellen in de webshop