Symposium: Levensbeëindiging van pasgeborenen

Op vrijdagmiddag 12 april organiseert het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie in het kader van het afscheid van Esmé Wiegman uit de Tweede Kamer een symposium. Thema: de dilemma's bij de medische behandeling van pasgeborenen met ernstig aangeboren afwijkingen.

Vragen die centraal staan zijn:
- op welke gronden mag/moet worden afgezien van behandeling?
- Als wordt afgezien van behandeling is levensbeëindiging dan gerechtvaardigd?
- Heeft ieder kind recht op maximale/optimale behandeling?
- En wie beschikt hierover?

Deze discussie wordt gevoerd mede naar aanleiding van het Groningen protocol. Doel van het symposium is om met diverse betrokkenen over dit gevoelige en belangrijke thema in gesprek te gaan. Sprekers komen uit het veld, de wetenschap en diverse Tweede Kamerfracties.
Gerbert van Loenen (adjunct hoofdredacteur Trouw) leidt het gesprek.

Dit artikel dat recent in het NRC stond geeft goed de problematiek weer: 'Artsen zwijgen over levensbeëindiging pasgeboren baby' (NRC, 8 maart 2013)

De zaal is inmiddels vol, aanmelden is niet meer mogelijk. 

Locatie  

Oude Zaal Tweede Kamer (ingang Binnenhof 1A)

Programma

14.00 Opening
14.10 Woord vooraf Esmé Wiegman
14.15 Lezing drs. Rob de Jong, ErasmusMC
14.40 Reactie prof.dr. Willem Fetter, voorzitter NVK (Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde)
14.55 Korte reactie Rob de Jong
15.00 Forum 1: maatschappelijk

 • prof.dr. Willem Fetter (NVK)
 • prof.dr. Pieter Sauer (UMCG, een van de opstellers van het Groningen Protocol)
 • dr Erwin Kompanje (ethicus, Erasmus MC)
 • dr. Anna Westra
 • Rob de Jong

15.45 pauze

16.00: Forum 2: politiek

 • Esmé Wiegman
 • Henk van Gerven (SP)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Linda Voortman (GL)
 • Pia Dijkstra (D66)
 • Fleur de Beaufort (WI VVD)

16.50: Sluiting / Conclusie
17.00: Borrel


Aanmelden is nodig om binnen te kunnen komen in het Tweede Kamergebouw.

De aanmeldingsmogelijkheid sluit op dinsdag 9 april

Zorg er ook voor dat u een geldig identificatiebewijs meeneemt.