De mensen van het WI

 • 'Geen enkel beperkt schepsel kan ooit de onbeperkte grootheid van God weerspiegelen', schreef Thomas van Aquino ooit. Juist in de veelkleurigheid van de schepping wordt de grootheid van de Schepper zichtbaar. Het geeft mij veel voldoening om in verdiepende gesprekken en debat iets van die veelkleurigheid te vinden.

  Wouter Beekers, directeur

 • Christelijke politiek is pro Rege: voor de Koning. Christus' koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken, dat is de opdracht van christelijke politiek. Maar hoe moet dat in onze geseculariseerde, mondiale samenleving? Daarover nadenken vind ik spannend en uitdagend.

  Laurens Wijmenga, wetenschappelijk medewerker

 • Politiek gaat voor mij over betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar, op de samenleving die je deelt, op de wereld die we ontvangen hebben. Op geheel eigen wijze is dit een vorm van liefde voor je naaste, en dat wil ik graag voeden en versterken met mijn werk voor het WI.

  Lambert Pasterkamp, wetenschappelijk medewerker

 • Er wordt veel gepraat en gedebatteerd in de politiek, en daarbij gaat het nogal eens om wie met de beste oneliner komt. Daarmee win je misschien een debat, maar voor goede politiek en goed bestuur is veel meer nodig. Wie het goede voor de samenleving zoekt, moet met een doorwrocht verhaal komen. Die verdieping zoeken we bij het WI, en in ons blad Groen probeer ik daar ruimte aan te geven.  

  Mirjam Kosten, eindredacteur Groen

 • De ChristenUnie vecht voor een wereld waarin elk mens zich waardevol weet, en waarin zorg wordt gedragen voor de schepping. Maar hoe dat handen en voeten moet krijgen, is niet altijd eenduidig. Bij het WI is de ruimte om daarover na te denken, gedachten te scherpen en daarmee ook anderen te inspireren in werk en leven. In mijn werk nodig ik graag mensen uit zich te laten inspireren en zelf na te denken over belangrijke politieke thema's. 

  Greet Schuurman, communicatiemedewerker

 • Ik zie mijn werk als een mooie kans om meer te ontdekken over wat God doet in deze wereld met en onder mensen, en daar een bijdrage aan te mogen leveren. Dat hangt voor mij samen met een verlangen naar rechtvaardigheid, eenheid in al onze diversiteit, en verantwoord leiderschap.

  Madelon Grant, projectmedewerker 'christelijk politiek denken wereldwijd'