Christelijke politiek

Wat heeft christelijke politiek Nederland te bieden? Vraagt een tijd van individualisering en secularisering niet om nieuwe manieren van politiek bedrijven? 

Wat is wijsheid? is een pleidooi voor politiek met inhoud. Elke partij staat ergens voor. Elke politicus gelooft ergens in. De vraag is alleen: waar haalt iemand zijn of haar wijsheid vandaan? Christenen kunnen putten uit een rijke traditie, met waarden die cruciaal zijn voor onze democratische rechtsstaat. Het inbrengen en actualiseren van die traditie blijft van belang, juist in deze tijd. Politieke partijen blijven daarbij nuttige instrumenten, al doen christenen er goed aan elkaar op te zoeken over partijgrenzen heen. 

In Wat is wijsheid? bespreekt Rob Nijhoff uiteenlopende thema's rond christelijke politiek. Hoe verhouden geloof, kerk en politiek zich tot elkaar? Hoe theocratisch is christelijke politiek eigenlijk? En: hoe kunnen netwerkende christenen bijdragen aan politiek? 

Onderzoeker

  • Dr. ir. Rob A. Nijhoff is predikant in Duiven. Daarvoor was hij senior onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boek bestellen in de webshop