Binnenlandse veiligheid

Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat een goede ontwikkeling?

In Veiligheid in verbondenheid betoogt Ronald van Steden dat het mooi is wanneer burgers in lokale veiligheidsprojecten participeren, maar dat we niet naïef moeten zijn. Burgerparticipatie op het vlak van criminaliteits- en overlast bestrijding kan samengaan met een te grote focus op controle, handhaving en repressie. Dit kan leiden tot discriminatie, uitsluiting en eigenrichting. Meer ruimte voor burgers in lokale veiligheidsprojecten moet worden gekoppeld aan een hechte samenwerking met professionals, zoals wijkagenten en gemeentelijke opbouwwerkers.

Onderzoeker

  • Dr. Ronald van Steden is politicoloog en werkzaam als universitair hoofddocent aan de afdeling bestuurswetenschap & politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek bevindt zich op het terrein van veiligheid en burgerschap. In 2014 heeft hij tijdens zijn sabbatical onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘Street Pastors’, in Cardiff, Groot-Brittannië.

V.l.n.r.: Pieter-Jaap Aalbersberg, Geert Jan Spijker, Monica den Boer en Ronald van Steden

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boekje binnenkort bestellen in de webshop