Wonen

Waar vroeger regeringen vielen over de huurprijs of bouwproductie, lijkt wonen vandaag de dag niet zo'n politiek punt meer. Toch hebben grote politieke thema's van onze tijd alles met wonen te maken. Wie aandacht heeft voor de middenklasse, let ook op haar problemen op de woningmarkt. Wie inzet op een participatiesamenleving, besteedt ook aandacht aan een goede woonomgeving. En wie nadenkt over duurzaamheid, vergeet toch zeker niet stil te staan bij de impact van onze keuzes in het wonen op ons energieverbruik. 

Voor het Wetenschappelijk Instituut schreef Willeke de Jager Richting en ruimte, een brede bezinning op de woningmarkt. De Jager laat zien hoe het woonbeleid van de overheid uit balans is geraakt en om grote renovatie vraagt. Daartoe geeft ze concrete adviezen aan overheid, markt, woningcorporaties en burgers. 

Onderzoeker

  • Als projectonderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie analyseerde Willeke de Jager de huidige woningmarkt, en schreef zij een visie over deze markt vanuit christelijk-sociaal perspectief. Daarvoor was zij beleidsmedewerker en deed zij voor de ChristenUnie-fractie onderzoek naar onder meer volkshuisvesting. 

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boek bestellen in de webshop