Groen archief

Hieronder vindt u alle eerder verschenen uitgaven van Groen, het opinieblad voor christelijk-sociale politiek. U kunt zowel complete edities downloaden (in pdf-formaat) als losse artikelen lezen op onze website. 
De nieuwste editie van Groen is nog niet digitaal beschikbaar.

Groen 2019-1 Klimaatverandering: vuur, aarde, lucht, water

Elementen | Voorwoord van Esther Paul-Jonker
Denkend aan Groen | Lambert Pasterkamp en Laurens Wijmenga
Erfzonde | Column van Frank Bosman
'Milieu gaat ook over macht' | Interview met Shivant Jhagroe
Vuur: het Schilderskwartier in Woerden is niet zomaar gasvrij | Tymon de Weger
Aarde: kringlopen in en rond de landbouw | Jan Huijgen
Volwassen politiek alsjeblieft | Reinier Koppelaar
Lucht: vechten tegen / voor windmolens | Interview met Harrie Dijkhuizen en Arne Schaddelee
Water: een pleidooi voor verduurzaming van het waterbeleid| Gersom van der Elst en Mark Zandvoort
Zoeken naar een nationale identiteit kan ons samenbinden | Rebekka van Munster

Groen 2018-4 Democratie: geest en stelsel

Groen 2018-4 Democratie: geest en stelselEen luisterend hart | Esther Paul-Jonker
Gevulde democratie | Roel Kuiper
De politieke partij tussen staat en samenleving | Gerrit Voerman
Leve de echt gekozen burgemeester! | Ton van Brussel
Over het huis van de democratie en zijn bewoners | Interview met Alex Brenninkmeijer
Een weerbare democratie | Mirjam Kosten
'Democratie is een daad van liefde' | Interview met Luke Bretherton
Ontheemding en het verlangen naar een thuis in deze tijd | Hans Teerds
Laat uw pardon pardon zijn | Wouter Beekers
Toen Israël een kind was, toen hield ik van hem | Ton van Brussel

Groen 2018-3 Gentech: betere mensen?

CRISPR-Cas | Esther Paul-Jonker
Maakbaar embryo? | René Fransen
'Operatie Supermens' wordt een mislukking | Reinier Sonneveld
Voor God spelen | Frank Bosman
Betere mensen? | Interview met Ellen ter Gast
CRISPR-Cas: nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vragen | Vincent Kirkels
Hoe voer je een debat over medisch-ethische kwesties? | Maarten Verkerk
'Met mij gaat het ook niet zo goed' | Robert van Putten
Vaderlandsliefde moet wel van twee kanten komen | Wouter Beekers
Risico = kans x impact x blootstelling | Wilhelm Kolkman
Immigratie, islam en integratie | Interview met Jesse de Haan en Mart Keuning

Groen 2018-2 Europese zegeningen

Groen 2018-2 artikelen


Europese zegeningen | Esther Paul-Jonker
'Europa in grijstinten' | Interview met Caroline de Gruyter
What should be next in EU-Georgia relations? | George Rukhadze (Engels)
Migratie en de christelijke identiteit van Europa | Stephan van Erp
Europa: minder, maar overtuigender | Ton van Brussel
Hulp, handel, eigenbelang | Mirjam Kosten
We hebben Europa nodig bij de aanpak van belastingontwijking | Jannes de Jong
De Eurofractie van ChristenUnie/SGP in het Europees Parlement na 2019 | Johannes de Jong en Auke Minnema
Wijnstokken en vijgenbomen | Alex ten Cate, Antonie Fountain en Gert-Jan Segers
'We willen leukere en interessantere politiek met de oppositie' | Interview met Sander van 't Foort
Uitnodiging | Wouter Beekers

Groen 2018-1 Werk in de toekomst

Groen 2018-1: artikelen


De toekomst van werk | Esther Paul-Jonker
Een wereld zonder werk? | Frank Mulder
Werken in de toekomst: nemen de robots het over? | Prof. dr. Joop Schippers
'We moeten grootser denken' | Dubbelinterview met Erik Stam en Peter Ester
Het muisje dat zich herinneren kon | Frank Bosman
Loon vóór zonsondergang | Erik Dannenberg
Prestatiedruk? Zeur niet! | Jarin van der Zande
Christelijk tegendraads | Laurens Wijmenga
Red het referendum | Wouter Beekers
Over de geest van het dualisme | Kars Veling
Bescheiden bestuur, ruimte voor ambtenaren | Erik-Jan van Dorp

Groen 2017-4 Wereldwijd en lokaal

Groen 2017-4 artikelen

Verworteling | Esther Paul-Jonker
Ruimte voor de regio | Interview met Jouke de Vries
De wereld en de boer | Roel Jongeneel
De boot van Thierry en Theo | Peter Mulder
De omgevingswet: emoties in het ruimtelijk domein | Tymon de Weger
Lessen uit Amersfoort | Menno Tigelaar
Hoe groen is het regeerakkoord? | Henri Bontenbal
Verder na een bittere pil | Antonie Fountain
Beperken rechtsbijstand asielzoekers levensgevaarlijk | Wil Eikelboom
Wie ruimt de rommelzolder op? | Koen Caminada
Politiek van geduld | Wouter Beekers
Participatiesamenleving en het regeerakkoord | Marja Jager

Groen 2017-3 GezinHet gezin als geschenk
| Voorwoord Esther Paul-Jonker
De overheid achter de voordeur | Laurens Wijmenga en Marianne de Wolff
'Vechtscheidingen zijn voor mij een belangrijk thema' | Interview met André Rouvoet
Een ander gezin | Column Frank Bosman
Refamilization: de terugkeer van gezin en familie in de zorg | Wim H. Dekker
Overheid, investeer in (ex-)partnerrelaties | Esther Kluwer
'We moeten positief zijn, niet vervallen in activisme' | Interview met Anton de Wit
Verandering van tijden en debat in de ChristenUnie | Marianne Verhage-van Kooten
'Raadsleden: ga het stadhuis uit en kies je battles' | Interview met Setkin Sies

Groen 2 - Binnenlandse veiligheid

Groen 2017-2 artikelen

Boodschappers van vrede | Voorwoord Esther Paul-Jonker
'Het is mooi dat burgers veiligheid mee helpen organiseren' | Interview met Ronald van Steden
Onveilig of onzeker? | Remco Spithoven
Criminele comfort zone | Column Peter Mulder
Veilig samenleven | Antonie Drenth en Ruben van de Belt
Over de (on)wenselijkheid van symboolpolitiek in veiligheidsbeleid | Ira Helsloot
Nederlands schaduwkant en (lokaal) bestuur | Pieter Tops
Dubbele nationaliteit: het belang van de staat | Herman Sietsma
Het drama van de multiculturalisten | Column Wouter Beekers
De Europese Unie is er voor de staten | Arnold Poelman
Meer en beter. Een afscheidsrede voor de euroscepsis van de ChristenUnie | Peter Mulder

Groen 1 - Radicaal anti-revolutionair

Groen 2017-1 artikelen
Groen
| Martine Vonk
Anti-utopisch denken en christelijke politiek | Robert van Putten
Verslaafd aan de staat | Interview met Paul Frissen
Tegen het cynisme, de utopie | Laurens Wijmenga
Christendom als anti-utopie | Frank Bosman
Hoop is hard werken | Jan van der Stoep
Het failliet van de neoliberale utopie | Bjorn Lous en Gerben Bosscha
Naar een ander cultuurmodel | Egbert Schuurman
Populisme en democratie; het geval Abraham Kuyper | Henk te Velde
ChristenUnie mist partijdebat | Wouter Beekers
Wat wil het volk van volksvertegenwoordigers? | Hans Vollaard
De boze burger | Interview met Sjaak Koenis