Verdieping, nuance en scherpte

Door Martine Vonk, hoofdredacteur

Onlangs heb ik het hoofdredacteurschap van DenkWijzer overgenomen van Eppo Bruins. Een mooie en uitdagende opdracht. DenkWijzer is een bijzonder blad, dat ik wil kenmerken door drie begrippen: verdieping, nuance en scherpte. Ik draag er graag aan bij dat deze drie begrippen de komende jaren nog meer uit de verf komen.

Verdieping
In een uitgave die drie of vier keer per jaar verschijnt, kiezen we niet voor het dagelijkse nieuws. Tegelijkertijd kiezen we wel voor thema’s die middenin de actualiteit staan, zoals in dit nummer Vluchtelingen. Onlangs meldde het journaal dat de Italiaanse kustwacht in twee dagen drieduizend mensen uit de zee heeft gehaald. In DenkWijzer stellen we de diepere vragen achter deze actualiteit. Wat zijn de onderliggende oorzaken van de groeiende vluchtelingenstroom? Wat laat de houding van Europa zien? Waar raakt dit vraagstuk aan onze diepe drijfveren en onze geloofsovertuiging? Wat kunnen oude en nieuwe inspiratiebronnen ons hierover leren? Een blad als DenkWijzer heeft de ruimte voor juist deze vragen, als verdiepend kader voor het dagelijkse nieuws.

Nuance
In DenkWijzer willen we nuances aanbrengen in het debat. Zeker rond een thema als vluchtelingen liggen meningen ver uit elkaar en worden deze vaak zwart wit tegenover elkaar geplaatst. Die diversiteit aan meningen vinden we ook binnen onze eigen achterban. Waar de één wekenlang heeft geholpen aan de Griekse kust met het uitdelen van voedsel en het de christelijke plicht vindt om ieder mens te helpen, maakt een ander zich ernstig zorgen over de consequenties van de opvang van een groot aantal vluchtelingen in ons land. In DenkWijzer willen we ruimte voor verschillende meningen en opvattingen. We willen de argumenten kauwen en proeven. Niet om uiteindelijk tot een grijze brij te komen waar iedereen zich enigszins in kan vinden. Juist niet. Het kan wel helpen om begrip te kweken voor de redenen waarom iemand anders denkt en inzicht geven in wat er leeft in de samenleving.

Scherpte
In dat zoeken naar de nuance willen we ook scherp zijn. Dat betekent: niet tevreden zijn met gemakkelijke antwoorden, met vanzelfsprekendheden, met ‘zo doen we dat nu eenmaal’ of ‘zo ervaar ik dat’, maar doorzoeken tot waar het pijn doet. Ook onze eigen ChristenUniestandpunten zullen we regelmatig tegen het licht houden. In het zoeken naar de scherpe kanten komen soms lastige dilemma’s aan bod, zoals ook in dit nummer. Vanuit ons hart willen we misschien wel ieder mens helpen die een beroep op ons doet. Maar we hebben ook wijsheid nodig om dat op een verstandige en vol te houden manier te doen. Iedere politicus heeft daarmee te maken. Het hart en het verstand zijn daarbij beide nodig.


Martine Vonk is hoofdredacteur van DenkWijzer