'Iedereen heeft met wonen te maken'

Door Greet Schuurman

Wat is een christelijk-sociale visie op wonen? Voor een nieuw project over dit onderwerp analyseert projectonderzoeker Willeke de Jager de Nederlandse woningmarkt, en legt die naast de christelijk-sociale waarden van de ChristenUnie. In haar studie zoekt zij naar nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving.

Waar gaat je onderzoek over?
Het is een mooie uitdaging om voor het thema wonen een visie te schrijven voor de ChristenUnie. Wat zijn specifiek christelijk-sociale waarden op dit vlak? En hoe verhouden die zich tot de huidige woningmarkt? Op die vragen is geen pasklaar antwoord, temeer vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp. Wonen gaat over kopen en huren, maar ook over verstedelijking, verduurzaming en de rol van overheid en markt.

Waarom is wonen zo’n belangrijk onderwerp?
Iedereen heeft met wonen te maken. Leg je oor maar eens te luisteren op een verjaardagsfeestje. Het gaat vaak over de drie W’s; naast weer en werk: wonen. Mensen hebben een huis gekocht of willen zonnepanelen aanschaffen. Maar denk ook aan mensen die niet aan een woning kunnen komen. Bovendien staat het thema wonen niet op zichzelf: ook werkgelegenheid, vergrijzing en het milieu hebben veel met wonen te maken. Voor Nederland komt daar bij dat een klein land met relatief veel inwoners vraagt om een goede ruimtelijke ordening.

Welke aspecten van dit thema vind je belangrijk om in je onderzoek mee te nemen?
In onze samenleving zie je, ook op het gebied van wonen, een tendens van ‘meer, groter, beter’. Ik vind het een interessante vraag hoe we daar als christenen mee om mogen gaan. Ook kijk ik er naar uit om een kritische blik te werpen op het financiële stelsel: dat is nu veelal ingericht op lenen, en niet op sparen. En verduurzaming: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woonruimte is voor iedereen, en kijken we tegelijk naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld energieneutraal wonen?
En dan noem ik er maar een paar. Het thema wonen heeft veel belangrijke aspecten.

Voor je begon als projectonderzoeker bij het WI deed je onder andere onderzoek naar volkshuisvesting voor ChristenUnie Apeldoorn. Waarom is juist de ChristenUnie jouw partij?
Ik ben lid geworden van de ChristenUnie toen ik voor ZOA werkte. Ik merkte dat ik me meer wilde verdiepen in de Nederlandse samenleving en werd daarom na mijn periode bij ZOA politiek actief bij de ChristenUnie Apeldoorn. Het mooie van politiek is dat je iets in gang kunt zetten vanuit jouw waarden. De ChristenUnie geeft niet alleen kleur aan de christelijke waarden die ook voor mij belangrijk zijn, maar durft die kleur ook te bekennen.

Welk nieuws houdt jou bezig?
Ik vind het zorgelijk dat er vanuit de samenleving naar steeds negatiever wordt gedacht over moslimvluchtelingen. Soms is dat terecht, maar laten we ernaar streven in vrede en respect met elkaar samen te leven. De uitvergroting van aannames over moslims door de media en de verharding van het debat hierover komen dat niet ten goede.