Maak kennis met Teunis Brand

Door Greet Schuurman


Sinds september heeft het WI een nieuwe gastonderzoeker in huis: Teunis Brand. Samen met zijn vrouw Nienke woont hij in Rotterdam, waar hij lid is van de PKN. Teunis studeerde economie en haalde zijn master in Christian Studies of Science and Society. Daarna heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij houdt van kamperen en geniet van het lezen van filosofie.

Je bent net begonnen bij het WI. Kende je het WI al?
Vorig jaar heb ik het Fellowsprogramma van het WI gevolgd. Tijdens het Fellows-programma maakten we kennis met de traditie van het christelijk denken over politiek en probeerden we de relevantie van dat gedachtengoed voor vandaag te ontdekken. Dat vond ik leuk en leerzaam. Ik leerde er dat er veel verschillende manieren zijn van christelijk denken over politiek. Daar is wat mij betreft niets mis mee; iedere tijd vraagt om een andere manier van denken.

Waarom wil je juist bij de ChristenUnie werken?
Voor mij is het belangrijk dat een partij oprecht, open en betrokken is, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en met beide benen in de politieke realiteit staat. Het lukt de ChristenUnie goed die dingen te combineren.


Wat doe je precies bij het WI?
Het komende jaar ga ik mij als projectonderzoeker bezighouden met economie. Dat is zo breed als het klinkt. Ik ga me vooral bezighouden met de vraag hoe een christelijke visie op economie eruitziet en welke waarden daarin centraal staan. Ik wil onderzoeken welke trends in de huidige economie zich in de komende jaren waarschijnlijk zullen doorzetten. Een boeiend onderwerp is ook de toekomst van economische groei en hoe we daar als christenen over denken. Vervolgens wil ik meer in de christelijke traditie duiken en onderzoeken wat daaruit te leren valt voor het denken over economie. Uit dat onderzoek wil ik lessen trekken voor vandaag en mogelijkheden formuleren voor beleid.


Wie of wat inspireert jou?
Ik vind de manier waarop Gert-Jan Segers zijn rol in de Tweede Kamer invult erg inspirerend. Gedreven vanuit het hart, maar met oog voor de grenzen van wat politiek haalbaar is. Ik vind het moeilijk zat om als christen in de samenleving te staan. Als ik andere christenen eerlijk en open vanuit het geloof zie opereren, dan put ik daar moed uit.