DVD-project

Dit jubileumjaar – het WI bestaat 10 jaar! – hebben we onszelf voor een speciale uitdaging geplaatst. We willen ‘het verhaal’ van de ChristenUnie namelijk in drie kernbegrippen samenvatten en zo onze christelijk-sociale traditie vruchtbaar maken voor de partij. De drie kernwaarden zijn: Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid. Daar gaan we dit jaar binnen de partij veel over schrijven en spreken. In het najaar verschijnen er drie publicaties, elk over een van de drie waarden, terwijl we het jubileumjaar afsluiten met een boekje over de principes van de ChristenUnie.

 

DVD-startsymposium

De aftrap van die bezinning vond plaats op een symposium op vrijdagmiddag 19 februari in Amersfoort, met onder meer Egbert Schuurman (fractievoorzitter Eerste Kamer), dr. Kars Veling (directeur Johan de Witt college, Den Haag), drs. Herman Sietsma (hoofdredacteur DW), dr. Peter Mulder (econoom Vrije Universiteit), dr. Peter Blokhuis(partijvoorzitter), mr. Guido Terpstra (promovendus, gespecialiseerd in 'gelijkheid en non-discriminatie'), drs. ir.Rob Nijhoff (medewerker van het WI) mr. drs. Geert Jan Spijker (medewerker van het WI), drs. Wouter de Jong (Gedeputeerde Utrecht) en drs. Gert-Jan Segers (directeur van het WI). Lees hier een verslag van de middag

 

De volgende concept-notitie stond de 19de centraal:

 

Ook bijdragen aan het DVD-traject? Mail uw opmerkingen naar wi@christenunie.nl of bezoek een van de DVD-activiteiten. Meer informatie volgt op onze website en in onze nieuwsbrief.