Bestellen

DenkWijzer is het studie- en discussieblad van het wetenschappelijk instituut. Het verschijnt elk kwartaal en wordt toegezonden aan alle donateurs van het WI en leden van de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.

Donateurs ontvangen DenkWijzer automatisch. Voor maar 36 euro per jaar bent u al donateur.

Op de meest recente uitgave na zijn alle nummers van DenkWijzer ook gratis te downloaden.