Recensie exemplaren

De meeste boeken van het Wetenschappelijk Instituut kunt u gratis opvragen om te recenseren.
Wilt u een recensie-exmplaar van een boek aanvragen? Mail dan naar greetschuurman@christenunie.nl.