Recensie exemplaren

De meeste boeken van het Wetenschappelijk Instituut kunt u gratis opvragen om te recenseren. Wilt u een gratis recensie-exmplaar van een boek bestellen? Mail dan naar greetschuurman@christenunie.nl voor de voorwaarden.