Eenmalige gift

Uw gift is voor ons heel belangrijk. Zonder giften en donaties kunnen wij ons werk niet doen: het verdiepen en vernieuwen van christelijke politiek. 

U kunt online een gift overmaken aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Dat kan op twee manieren:


Voor het geven van uw gift via iDEAL maken wij gebruik van een service van de stichting Geef Gratis. Meer informatie over deze stichting en de voorwaarden bij online-giften kunt u vinden op www.geefgratis.nl. Heeft u vragen? Mailt u ons dan gerust.


Gratis toegang tot de publicaties van het WI? 
Naast het geven van giften bestaat de mogelijkheid u bij ons aan te sluiten als een van onze vaste donateurs. Dat kan al vanaf € 3,- per maand! 
Donateurs ontvangen, als dank voor hun betrokkenheid, ons opinieblad Groen en, indien gewenst, ook onze andere publicaties. Al voor € 3,-per maand!

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Adresgegevens
Betaling

Met het invullen van onderstaande velden, machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (de Mr. G. Groen van Prinstererstichting) om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht.

Weet u uw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.iban-converteren.nl.

Gift
euro
Overig