Eenmalige gift

Steun het WI!

U kunt een online gift overmaken aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Dit kan op twee manieren:

Voor het geven van een gift via iDEAL maken we gebruik van een service van stichting Geef Gratis. Meer informatie over deze stichting en de voorwaarden bij online-giften kunt u vinden op http://www.geefgratis.nl. Bij vragen kunt u ons mailen.

Nog intensiever bij het WI betrokken raken?
Naast het geven van een gift kunt u ook vaste donateur worden van het WI. Als donateur ontvangt u al onze publicaties. Al voor 9 per kwartaal!

Uw gift is voor ons heel belangrijk. Zonder u geen WI!

Persoonlijke gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Adresgegevens
Betaling

Met het invullen van onderstaande velden, machtigt u het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (de Mr. G. Groen van Prinstererstichting) om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend of eenmalig (afhankelijk van uw keuze) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht.

Weet u uw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.iban-converteren.nl.

Gift
euro
Overig